W dniach 22-26 kwietnia 2016 r. w klasztorze świętych Piotra i Pawła w Ptuj w Słowenii odbyła się pierwsza część kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji św. Józefa w Słowenii.

Obradom przewodniczył wikariusz generalny fr. Jerzy NOREL i był również obecny asystent generalny CEF fr. Miljenko HONTIĆ. Udział brało 25 ojców kapitulnych na czele z kończącym kadencję ministrem prowincjalnym fr. Milan KOS.
Pierwszy dzień był poświęcony na wysłuchanie 13 sprawozdań z życia i działalności prowincji. Po zakończeniu prac wieczorem odbyła się wizyta w naszym byłym klasztorze w Mariborze, obecnie przekształconym w teatr.
W drugim dniu miała miejsce praca w grupach, która zakończyła się atrakcyjnym koncertem nauczycieli ze szkoły muzycznej przy klasztorze w Ptuj.
Trzeciego dnia przybyli wszyscy zakonnicy z prowincji (44, z których dwóch było nieobecnych z powodu choroby), aby wybrać nowego ministra prowincjalnego. Został nim fr. Igor SALMIČ (pierwsza kadencja). Urodził się on 3 sierpnia 1979 r. w Lublanie, śluby czasowe złożył 9 września 2001 r., a wieczyste 24 września 2005 r., zaś święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 2007 r.
Dzień zakończył się pielgrzymką wszystkich uczestników kapituły do sanktuarium maryjnego w Ptujska Gora.
W ostatnim dniu wybrano członków definitorium: fr. Slavko STERMŠEK – wikariusz, fr. Danilo HOLC – sekretarz, fr. Cristian BALINT i fr. Toni BRINJOVC – definitorzy. Ekonom i poborca zostaną wybrani na drugiej części kapituły.
Kapituła zakończyła się uroczystym obiadem, w którym wziął udział biskup diecezjalny Alojzij CVIKL i definitorium prowincjalne prowincji św. Hieronima z Chorwacji wraz z ministrem prowincjalnym fr. Josip BLAŽEVIĆ.
Rozpoczęcie drugiej części kapituły zaplanowano na 18 czerwca br.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF