W dniach 19-23 lutego 2018 r. w klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu odbyła się kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji św. Hieronima w Chorwacji.

W kapitule mogli uczestniczyć wszyscy zakonnicy z prowincji. Było obecnych 53 braci z 62 uprawnionych do udziału; kilku nie przybyło z powodu choroby. Obradom przewodniczył minister generalny fr. Marco TASCA.
Przez pierwsze dwa i pół dnia pracowano nad zweryfikowaniem minionego okresu urzędowania; na koniec wyodrębniono niezbędne elementy do podstawowego dokumentu, który na drugiej części kapituły posłuży do wypracowania prowincjalnego planu czteroletniego.
Podczas przerwy minister generalny, minister prowincjalny fr. Josip BLAŽEVIĆ oraz asystent generalny fr. Miljenko HONTIĆ złożyli wizytę kard. Josip BOZANIĆ, ordynariuszowi Zagrzebia.
Na trzeciej sesji został ponownie wybrany jako minister prowincjalny na drugą czteroletnią kadencję fr. Josip BLAŽEVIĆ.
Po dokonanej reelekcji przybyło kilku zakonników słoweńskich na czele z ministrem prowincjalnym prowincji św. Józefa w Słowenii fr. Milanem KOS oraz wizytatorem generalnym w prowincji chorwackiej fr. Milanem HOLC, aby pogratulować nowo wybranemu.
W trakcie czwartej sesji wybrano członków nowego definitorium: fr. Tomislav GLAVNIK – wikariusz prowincji, fr. Ljudevit MARAČIĆ – sekretarz prowincji, fr. Vitomir GLAVAŠ – ekonom prowincji, fr. Stjepan BRČINA – poborca prowincjalny, fr. Ivan BRADARIĆ – definitor prowincjalny.
Rozpoczęcie drugiej części kapituły zaplanowane jest na 14 maja 2018 r.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF