W sobotę 27 maja 2023 r. w bazylice św. Franciszka w Krakowie święcenia prezbiteratu przyjęli: fr. Szymon DENDYS OFMConv, fr. Bartłomiej ROCHOWIAK OFMConv oraz fr. Adam SZMYT OFMCap. Z kolei święcenia diakonatu otrzymał fr. Jan Paweł MICHAŁKIEWICZ OFMCap. Sakramentu święceń udzielił bp Edward KAWA OFMConv, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej.

Na liturgii obecni byli: administrator apostolski w Uzbekistanie bp Jerzy MACULEWICZ OFMConv, minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB, minister prowincjalny kapucynów fr. Marek MISZCZYŃSKI, przełożeni klasztorów, domów formacyjnych, Instytutu Teologicznego Studium Franciszkańskiego oraz bracia z obu prowincji, rodzice, krewni, przyjaciele i znajomi nowo wyświęconych.
Podczas kazania bp KAWA zapewnił przyjmujących święcenia, że Bóg jest w ich życiu, że ich wybrał, prowadzi, obdarza wielką miłością, daje im udział w swoim kapłaństwie. Jednocześnie nie ukrywał przed nimi czyhających zagrożeń, pokus szatańskich i prób, przez które będą musieli przejść. Zaapelował, aby zawsze pozostali wierni Chrystusowi: „Dziś potrzebujemy świętych osób życia konsekrowanego, świętych kapłanów, świętych diakonów, świętych, którzy będą świadczyć nie słowami, ale całym swoim życiem. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy żyli blisko Chrystusa”. Życzył, aby nie bali się podejmować nowych wyzwań, aby potrafili przyjąć to, czego Bóg od nich oczekuje. Zwrócił się do licznie zgromadzonych wiernych o modlitwę za nowo wyświęconych braci: „Wyprośmy im drogę świętości, aby w tym trudnym, zagubionym świecie mieli odwagę iść drogą świętości”.
Minister prowincjalny kapucynów fr. Marek MISZCZYŃSKI odczytał list ministra generalnego swojego Zakonu fr. Roberto GENUIN, w którym życzył nowo wyświęconym, aby zawsze otwartym sercem i umysłem odczytywali wolę Bożą i wobec niej byli posłuszni, aby ofiarnie służyli tym, którzy szukają Boga, którzy Go zagubili i którzy stracili nadzieję. „Niech wasze życie będzie wierną służbą Bogu i braciom”.
Minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB wyraził radość, że w roku 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka bracia franciszkanie i bracia kapucyni, którzy na co dzień razem studiują, teraz wspólnie przeżywają uroczystość święceń. Przy tej okazji podziękował wszystkim, którzy w różnym czasie i w różnych miejscach pomagali braciom wzrastać w ich powołaniu, a nowo wyświęconym – że przyjęli ten piękny dar.

Fr. Jan M. SZEWEK