W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2020 r. odbyła się trzecia i jednocześnie ostatnia część X kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

Była to wyjątkowa kapituła przede wszystkim ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Pierwsza część odbyła się w dniach 9-13 marca 2020 r. i choć wtedy druga część została zapowiedziana na kwiecień, szybko okazało się, że nie będzie mogła być przeprowadzona w zaplanowanym terminie. Rozpoczęcie drugiej części kapituły było wciąż odkładane i wreszcie podjęto decyzję, by podzielić ją na dwie mniejsze części, z których pierwsza, najbardziej pilna, dotyczyła wyboru przełożonych klasztorów i odpowiedzialnych za dzieła prowincjalne. Za zgodą ministra generalnego została zorganizowana w dniach 26-27 maja 2020 r. w formie wideokonferencji z głosowaniami online. Był to pierwszy taki przypadek w naszej historii.
Ostatnia część kapituły, na którą otrzymaliśmy pozwolenie od służb sanitarnych, miała miejsce w kościele Wieczerzy Pańskiej w Gdańsku (stanowi on część kościoła Trójcy Świętej). Sesje kapitulne dotyczyły przepracowania i zatwierdzenia wniosków zgłoszonych na kapitułę oraz planu czteroletniego prowincji.
Kapituła przebiegała w dobrej, braterskiej atmosferze, a jednocześnie z zachowaniem wymogów sanitarnych. Z racji trwającej wciąż pandemii na obradach nie mogli być obecni bracia z Włoch i z Kanady.
Na zakończenie obrad bracia kapitulni pomodlili się za współbraci zmarłych w minionym czteroleciu: fr. Kaliksta SZULISTA, fr. Dariusza DEMBKOWSKIEGO, fr. Bolesława MIKĘ, fr. Stefana MALANDEGO i fr. Ferdynanda ZWOLAKA.

Sekretariat prowincji