Od 2 do 21 sierpnia 2021 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia odbywał się kurs formacji ustawicznej dla braci 10 lat po ślubach wieczystych. Wzięło w nim udział 13 franciszkanów z Polski, Słowacji, Uzbekistanu, Niemiec i Włoch. Wśród nich było sześciu członków prowincji krakowskiej, trzech – prowincji gdańskiej, dwóch – prowincji warszawskiej i dwóch – kustodii słowackiej.

Przez pierwsze dwa tygodnie kursu dzień rozpoczynał się Mszą św. konwentualną z jutrznią. Po śniadaniu i kawie następował blok edukacyjny, który trwał do południa. W pierwszym tygodniu zajęć podejmowane były głównie zagadnienia z zakresu formacji ludzkiej. Pani psycholog Joanna Mazurek z Żywca przybliżyła zagadnienie wolności emocjonalnej w kontekście potrzeb. Pan Marek Wójcik, mediator małżeński z Bulowic mówił o komunikacji interpersonalnej. O. Łukasz Buksa OFM z Krakowa podjął temat współczesnych wyzwań i zagrożeń, zwracając szczególną uwagę na fonoholizm. Natomiast pan Michał Jurkiewicz – doradca rodzinny i psychoterapeuta z Gliwic poruszył problem kryzysu.
Drugi tydzień zajęć skoncentrowany był na tematyce franciszkańskiej oraz zagadnieniu lidership. Br. Błażej Strzechmiński OFMCap z Tenczyna podjął problematykę tożsamości brata zakonnego w tradycji franciszkańskiej. O. Alojzy Warot OFM z Krakowa nakreślił współczesny obraz brata mniejszego. Natomiast o. Marek Fiałkowski OFMConv z Lublina przedłożył temat: „Franciszkanin jako formator katolików świeckich”. Zwieńczeniem tego tygodnia wykładów były świadectwa pana Rafała Piecha – prezydenta miasta Siemianowice Śląskie oraz pana Michała Łukasika – emerytowanego komendanta powiatowego Policji w Żywcu na temat przywództwa służebnego świeckich katolików, a także wykład odpowiedzialnego za organizację kursu – o. Bogdana Kocańdy OFMConv: „Przywództwo służebne (lidership) na wzór Jezusa we wspólnocie zakonnej i w apostolstwie”.
Popołudnia i wieczory wypełniał blok braterski. Stałym punktem tej części dnia był tzw. „stół transformacji braterskiej”, przy którym uczestnicy kursu mogli się dzielić swoim doświadczeniem we wskazanych obszarach. W ramach tego bloku był również czas na wspólną rekreację przy rozmaitych grach, projekcję filmów oraz piesze, rowerowe bądź samochodowe wycieczki. Lepszemu poznaniu okolicznych terenów służyły też jednodniówki. Podczas jednej z nich bracia mieli okazję zwiedzić zamek w Żywcu oraz „Golgotę Beskidów” na górze Matysce. Celem innych wyjazdów były Wadowice, Wisła, muzeum Auschwitz oraz beskidzkie szlaki górskie.
Ponadto uczestnicy kursu 8 sierpnia brali udział w obchodach 75-lecia przybycia franciszkanów do Rychwałdu, a 14 sierpnia w Harmężach – w uroczystościach 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego. Braci przebywających w Harmężach odwiedzili w tym czasie wikariusze trzech polskich prowincji: o. Andrzej Lengenfeld z Gdańska, o. Mirosław Bartos z Warszawy i o. Mariusz Kozioł z Krakowa.
Podczas ostatniego tygodnia kursu bracia przeżywali swoje doroczne rekolekcje zakonne. Prowadził je o. Ireneusz Toczydłowski OFM – Dyrektor Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Cieszynie. W głoszonych katechezach i homiliach rekolekcjonista koncentrował się na Osobie Ducha Świętego i Jego działaniu w człowieku, odwołując się przy tym do obrazów biblijnych oraz tradycji franciszkańskiej. Treści nauczania wprowadzały każdego dnia do wieczornej przedłużonej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
Kurs był organizowany przez Federację Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Franciszkanów (FEMO). Za jego przebieg odpowiedzialny był o. Bogdan Kocańda z Rychwałdu.

Fr. Łukasz STANISZEWSKI