W centrum św. Maksymiliana Kolbego w Harmężach odbyło się w dniach 23-25 września 2019 r. spotkanie gwardianów, wychowawców i odpowiedzialnych za różne dzieła w prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy w Polsce (Kraków).

Na spotkanie przybyli bracia z Polski, Niemiec, Ukrainy i Słowacji. Miało charakter podsumowujący mijającą czteroletnią kadencję. Ważną częścią była praca w pięciu grupach pod przewodnictwem definitorów. Bracia dzielili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat prowincji w najważniejszych jej obszarach: życia wewnętrznego braci i wspólnot, duszpasterstwa oraz ekonomii. Praca w grupach ma pomóc ministrowi prowincjalnemu w zredagowaniu sprawozdania i dostarczyć materiał roboczy na zbliżającą się kapitułę prowincjalną zwyczajną.
Na spotkanie zostali zaproszenie dwaj franciszkańscy prawnicy. Fr. Zbigniew KOPEĆ omówił wzajemne relacje zachodzące pomiędzy kapitułą klasztorną, gwardianem, proboszczem według odnowionych Konstytucji i Statutów generalnych. Fr. Przemysław MICHOWICZ przedstawił projekt dostosowania Statutów prowincjalnych do Konstytucji.
Minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB zapowiedział przygotowanie Instrumentum laboris, by ułatwić zredagowanie Statutów prowincjalnych. W prace ma być zaangażowana cała prowincja, a ostateczny dokument powinien być zatwierdzony na kapitule prowincjalnej nadzwyczajnej.

Fr. Jan SZEWEK, rzecznik prasowy prowincji