W dniu 12 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie online dla nowo wybranych gwardianów prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Spotkania nowych gwardianów prowadzi zawsze fr. Mariusz KOZIOŁ, wikariusz prowincji. Gromadzą one braci, którzy po raz pierwszy (lub po pewnym czasie przerwy) zostali wybrani do posługi gwardianów. Odbywają się systematycznie i stanowią część programu formacji ustawicznej dla przełożonych.
W obecnej sesji uczestniczyli również fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny ds. formacji (SGF), fr. Dariusz BRYK, gwardian klasztoru w Bogenberg (Niemcy), fr. Bogdan KOCAŃDA, przewodniczący komisji ds. formacji ustawicznej w prowincji. Wymienieni współbracia dzielili się refleksjami dotyczącymi zagadnienia rozwiązywania trudnych sytuacji we wspólnocie.
W spotkaniu wziął też udział minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB, który przekazał zebranym swoje spostrzeżenia związane z podejmowaną problematyką i podsumował przebieg obrad.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF