W sobotę 15 października 2022 r. w Gnieźnie dziesięciu kandydatów do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych rozpoczęło postulat, czyli pierwszy rok formacji: czterech z prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie, trzech z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie, dwóch z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku i jeden z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji.

Podczas obrzędu bracia otrzymali znaki „tau” oraz pisma św. Franciszka i św. Klary, a po Mszy św. – dodatkowo różańce z relikwiami błogosławionych franciszkańskich misjonarzy-męczenników: Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO i Michała TOMASZKA.
Trzej ministrowie prowincjalni: fr. Grzegorz BARTOSIK z Warszawy, fr. Marian GOŁĄB z Krakowa i fr. Wojciech KULIG z Gdańska, zapewnili braci, że Mszę św. sprawują w ich intencjach i dziękują Bogu za ich powołanie. Wcześniej przy grobach św. Wojciecha i bł. Jolanty modlili się za braci i oddali ich w opiekę Matce Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna.
Fr. Marian GOŁĄB w homilii przywołał czytane w tym dniu w świątyniach słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: „aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego” (Ef 1, 17), dodając, że jest to dla nich program formacyjny.
Prosił ich jednocześnie, aby szli drogą św. Franciszka, który „Jezusa nosił zawsze w swoim sercu, miał Go na swoich ustach, w uszach, w oczach, w rękach, w całym sobie” (1 Cel 115).
Kazanie zakończył zachętą Biedaczyny z Asyżu, przytoczoną na końcu Reguły zakonnej: „Rozkosz krótka, kara wieczna. Małe cierpienie, chwała nieskończona. Wielu wezwanych, mało wybranych. Wszystkim odpłata. Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze” (2 Cel 191).
Po Eucharystii bracia opowiedzieli o swojej drodze powołania, o tym, jak to się stało, że trafili do Zakonu franciszkanów. To samo uczynili ich wyżsi przełożeni i wychowawcy.

Fr. Jan Maria SZEWEK