„Dziękujemy dziś Bogu za te 25 lat. Niech przykład naszego błogosławionego patrona Jana Dunsa Szkota będzie dla nas przypomnieniem, że praca naukowa jest ważna, że da się ją pogodzić z franciszkańskim powołaniem, tylko trzeba pamiętać, że studiowanie nie powinno nam przeszkadzać w trosce o własne uświęcenie i innych zbawienie” – mówił minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB podczas obchodów srebrnego jubileuszu klasztoru franciszkanów w Lublinie w dniu 2 października 2021 r.

„Przecież nasz ojciec św. Franciszek nie zabraniał uczyć się, studiować, ale jednocześnie przypominał o duchu świętej modlitwy i pobożności, któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne, i aby bracia nade wszystko pragnęli posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem” – dodał.
We Mszy św. dziękczynnej uczestniczyli przyjaciele i dobrodzieje klasztoru oraz siostry urszulanki, którym na co dzień posługują bracia. Gwardian klasztoru fr. Marek FIAŁKOWSKI wyraził wszystkim wdzięczność i prosił, aby nigdy nie zapominali o swoich sąsiadach i zawsze byli blisko nich i ich spraw.
Franciszkanie z prowincji krakowskiej nabyli dom przy ul. Parysa 40 w Lublinie 24 czerwca 1996 r. Klasztor został erygowany 8 listopada 1996 r., w dniu liturgicznego wspomnienia jego patrona, bł. Jana Dunsa Szkota.
Do dnia dzisiejszego w klasztorze mieszkało w sumie 44 braci. Spośród nich 34 zostało skierowanych przez ministra prowincjalnego na studia specjalistyczne, a pozostałych 10 przebywało tam czasowo, regularnie dojeżdżając na zajęcia z innych klasztorów bądź jedynie finalizując swoje kształcenie, pracując nad rozprawą doktorską czy przygotowując się do jej obrony. Obecnie jeden z braci studiuje online.
W Lublinie każda z trzech polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ma swój klasztor. Franciszkanie byli tam obecni już w XVII wieku, ale w 1817 r. nastąpiła kasacja kościoła i klasztoru. Po powrocie zmienił się charakter ich obecności. Dziś ich klasztory są przede wszystkim domami dla studiujących i wykładających braci.

Fr. Jan M. SZEWEK