Kremenczuk to 300-tysięczne miasto w obwodzie połtawskim, w centrum Ukrainy. Parafia św. Józefa jest obsługiwana przez naszych współbraci i liczy około 100 osób.

Od ponad 14 lat miejscowa wspólnota franciszkanów posługuje bezdomnym, ubogim i potrzebującym, a w obecnym czasie wojny także uchodźcom i przesiedleńcom. Dwa razy w tygodniu wydajemy ciepły posiłek, umożliwiamy pomoc medyczną, rozdajemy ubrania, strzyżemy i dajemy możliwość skorzystania z prysznica. Regularnie pomagamy około 50 osobom.
W pierwszych miesiącach wojny zebraliśmy humanitarną pomoc dla mieszkańców Charkowa. W niedługim czasie otrzymaliśmy też pieniądze od naszej kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie i od miejscowych darczyńców. Mogliśmy więc zakupić artykuły spożywcze i środki czystości dla parafian. W tym trudnym okresie dostaliśmy także pomoc od bp. Edwarda KAWY. W przysłanym nam transporcie było kilka ton artykułów spożywczych, generatory prądotwórcze, kilkaset latarek i kilka tysięcy baterii.
Wkrótce po rozpoczęciu działań wojennych miasto zapełniło się ludnością z terenów ogarniętych walkami. Większość przybyłych otrzymała od nas wsparcie materialne. Było to możliwe dzięki pomocy wyżej wymienionych dobrodziejów i współpracy z Caritas-Spes Ukraina. Od Caritas dotychczas uzyskaliśmy dziesięć tirów humanitarnej pomocy. W każdej ciężarówce było około 30 palet towaru: artykuły spożywcze, środki higieny, lekarstwa, rzeczy dla dzieci, środki medyczne, pampersy dla starszych osób i dla dzieci, odzież, wózki dla dzieci i dla osób niepełnosprawnych, pościel, koce, poduszki itp. W rozładowywaniu darów pomagali nam parafianie i uchodźcy. W tym czasie powstała grupa wolontariuszy składająca się z uchodźców, z którymi współpracujemy.
Z udzielanej przez nas pomocy skorzystało już około 40 tys. osób uciekających przed wojną, jak również emeryci i inwalidzi. Część lekarstw i środków medycznych przekazaliśmy szpitalom w Kremenczuku. Z naszej pomocy skorzystali żołnierze stacjonujący w mieście i przebywający na froncie. Oprócz tego udzieliliśmy wsparcia zrzeszeniu osób z wadami wzroku, domom dziecka oraz organizacji „Matki Kremenczuka”.
13 stycznia 2023 r. w naszej parafii św. Józefa w Kremenczuku odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zostało ono przeprowadzone w ramach współpracy naszej parafii z Caritas-Spes diecezji charkowsko-zaporoskiej. W zajęciach wzięło udział ośmiu naszych wolontariuszy. Celem kursu było zapoznanie się ze współczesnymi zasadami udzielania pomocy medycznej w przypadku krwotoku. Bardzo pomocne okazały się też ćwiczenia praktyczne.

Fr. Petro FRANKIV