W dniach od 4 do 8 listopada 2023 r. w Seraphicum w Rzymie odbyło się spotkanie wychowawców z FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis).

Uczestniczyło w nim 6 braci z trzech prowincji polskich i jeden brat z rosyjskiej kustodii generalnej. Obradom przewodniczył fr. Robert ZBIERAŃSKI, sekretarz ds. formacji w FEMO. Program spotkania obejmował część modlitewną, teoretyczną i pielgrzymkową.
W pierwszych dniach obradom towarzyszyli fr. Adam MĄCZKA, który zaprezentował temat: Formacja i posługa wychowawcy w tradycji franciszkańskiej i dokumentach Zakonu w ciągu ostatnich 25 lat, i fr. Piotr STANISŁAWCZYK, który przedstawił aktualne dokumenty dotyczące formacji w naszym Zakonie: Discepolato francescano i Ratio studiorum. Po prezentacji był czas na pytania i dyskusje.
Na spotkanie został zaproszony również fr. Michael LASKY, który zapoznał uczestników z projektami sekretariatu generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia oraz przedstawił propozycje dotyczące współpracy.
W trakcie obrad podjęto także temat dotyczący odejść braci z Zakonu. Kwestia ta ma być rozważana na najbliższym spotkaniu komisji międzynarodowej ds. formacji.
Po południu wychowawcy wykorzystywali czas na pielgrzymowanie do wybranych miejsc świętych lub na odwiedziny współbraci pracujących w Rzymie. W środę 8 listopada miała miejsce pielgrzymka do Greccio i Fonte Colombo.
Dziękuję braciom wychowawcom za przyjęcie zaproszenia i obecność w klasztorze Seraphicum w Rzymie, gdzie obecnie mieści się biuro sekretariatu generalnego ds. formacji.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF