W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja 2020 r., siedmiu naszych braci odbywających studia w wyższym seminarium w Łodzi Łagiewnikach przyjęło święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu. Nowo wyświęceni należą do prowincji Matki Bożej Niepokalanej (Warszawa) i prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego (Gdańsk).

Mszy św. w sanktuarium św. Antoniego przewodniczył bp Marian Błażej KRUSZYŁOWICZ OFMConv, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W homilii podkreślił, że nowo wyświęceni mają być przede wszystkim głosicielami Ewangelii i przekazicielami wiary aż po krańce świata. Odwołał się przy tym do naszego charyzmatu, którego cechą charakterystyczną jest otwarcie na misje, wyrażające się w licznych obecnościach braci na całym świecie.
Święcenia kapłańskie przyjęło trzech braci: fr. Jakub KAMIŃSKI, fr. Łukasz ROMBEL (prowincja warszawska), fr. Adrian ZALEWSKI (prowincja gdańska). Z kolei święcenia diakonatu otrzymało czterech braci: fr. Tomasz GÓRKA, fr. Grzegorz ŚWIERKOSZ (prowincja warszawska), fr. Michał WIĘCH, fr. Paweł ZIEŃKOW (prowincja gdańska).
W uroczystości dość licznie uczestniczyli bracia z klasztorów dwóch prowincji, do których należą nowo wyświęceni. Był również obecny wikariusz generalny Zakonu fr. Jan MACIEJOWSKI oraz ministrowie prowincjalni fr. Wiesław PYZIO (Warszawa) i fr. Wojciech KULIG (Gdańsk).
Ze względu na restrykcje związane z pandemią koronawirusa w liturgii mogła wziąć udział jedynie najbliższa rodzina kandydatów do święceń. Cała uroczystość była transmitowana na żywo w Internecie.
Nowo wyświęconym diakonom i kapłanom życzymy obfitości łaski Bożej oraz darów Ducha Świętego, aby gorliwie i wiernie wypełniali swoje powołanie, gdziekolwiek ich pośle Pan.

Fr. Grzegorz ŚWIERKOSZ