W dniach 22-26 października 2023 r. w ośrodku formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Niepokalanowie Lasku, klasztorze należącym do prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), odbyły się rekolekcje dla asystentów, prezesów i animatorów pod hasłem: W nim (Kościele) żyć i umierać pragnę

Rekolekcje prowadził fr. Stanisław Maria PIĘTKA, a jedną z konferencji wygłosił fr. Ryszard Maria ŻUBER, prezes narodowy MI.
Najważniejszym punktem każdego dnia była Msza św., nabożeństwo październikowe, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wspólnotowe odmawianie brewiarza.
Choć wspólnota była mała, to jednak nie brakowało radości ze wspólnego przebywania. Wśród uczestników był obecny fr. Radosław DŁUGI, franciszkanin posługujący w Niemczech, który przybył z grupą rycerzy Niepokalanej.
Na koniec turnusu uczestnicy ponowili akt oddania się Matce Bożej, a także mieli możliwość wpisania się w szeregi Rycerstwa Niepokalanej.

S. Teresa Maria GRABOŃ SFMI