W czwartek 10 grudnia 2020 r., poprzez bezpośrednią transmisję na Facebooku (@fratidisantantoniodipadova), wikariusz prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) fr. Roberto BRANDINELLI, koordynator projektu fr. Paolo FLORETTA oraz rektor bazyliki papieskiej św. Antoniego w Padwie fr. Oliviero SVANERA przedstawili podstawowe zarysy programu „Projekt Antoni 20-22”.

Zostanie pokonanych na pieszo 1990 km w ciągu 97 dni. Wyruszy się z Sycylii do Padwy, aby uczcić trzy wielkie rocznice antoniańskie przypadające w obecnym trzechleciu (2020-2022): powołanie franciszkańskie Antoniego, jego przybycie do Włoch oraz pierwsze spotkanie ze św. Franciszkiem z Asyżu. Już w tych trzech wyjątkowych momentach Antoni ukazuje się światu jako wielki kaznodzieja i święty.
Wędrówka rozpocznie się 6 kwietnia 2021 r. w Capo Milazzo (Mesyna), miejscu przybycia św. Antoniego do Włoch. Główny etap jest przewidziany w Asyżu w dniu 29 maja, dokładnie w rocznicę wielkiej kapituły namiotów z 1221 r., kiedy to św. Franciszek zgromadził wokół siebie wszystkich swoich braci, w tym także św. Antoniego. Przybycie do bazyliki padewskiej, kryjącej doczesne szczątki św. Antoniego, zaplanowano na 13 listopada 2021 r., zaś całość zakończy się następnego dnia.
W tym okresie będą organizowane różne wydarzenia kulturalne i religijne, które stopniowo będą prezentowane na nowej stronie internetowej www.antonio2022.org oraz w mediach społecznościowych poświęconych temu projektowi.
Ze względu na pandemię zaplanowane wcześniej wydarzenie zostało przełożone, ale współbracia są przekonani, że pod opieką naszego świętego, tak drogiego wszystkim wiernym we Włoszech i na całym świecie, będą w stanie zrealizować program.
Więcej szczegółów o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:
https://areastampa.messaggerosantantonio.it/content/antonio-20-22-oltre-3-milioni-di-passi-sulle-orme-di-santantonio i https://www.antonio2022.org.

Biuro ds. komunikacji