Na początku Wielkiego Postu zostanie opublikowany sześcioletni plan Zakonu (2019-2025). Dokument przypomni nam, że wkraczamy w obchody kilku ważnych wydarzeń rocznicowych, które są dla nas nie tylko wymowne, ale przede wszystkim wskazują kierunek na przyszłość.

W 2020 r. przypada bardzo znacząca rocznica: 800 lat temu młody kanonik augustiański Fernando, przekonany świadectwem niewielkiej grupy braci (pierwszych męczenników Zakonu, których wspominamy w liturgii 16 stycznia), postanowił zostać bratem mniejszym, aby, tak jak oni, oddać swoje życie dla sprawy Ewangelii. Przyjął imię brata Antoniego.
W 2021 r. będziemy wspominać rocznicę przybycia brata Antoniego do Włoch (1221 r.): wydarzenia, które nastąpiło w sposób całkowicie niezamierzony, ale które – wsparte zachętą św. Franciszka – wytyczyło nowe drogi ewangelizacji w służbie Kościoła.
Nadejdą jeszcze inne rocznice, o których przypomnimy nieco później.
Chcemy jednak już teraz zasygnalizować niektóre daty, aby można je było uwzględnić w swoim kalendarzu. Zarząd Zakonu, wraz z braćmi odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodzieżowe, organizuje dla osób młodych wspólne obchody rocznic antoniańskich i rozpoczyna przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2022 r.

Warto zatem zanotować w swoim kalendarzu następujące daty:

Osiemsetlecie św. Antoniego z Padwy:
1220 r. – wstąpienie do Zakonu franciszkanów
1221 r. – przybycie do Włoch i udział w kapitule namiotów w Asyżu

Obchody dla zakonników i młodzieży:
• Maj 2020 r. – Pielgrzymka i warsztaty na temat postaci św. Antoniego z Padwy dla zakonników i młodzieży z federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali)
• Sierpień-wrzesień 2021 r. – Pielgrzymka śladami św. Antoniego i spotkanie formacyjne dla zakonników i animatorów grup młodzieżowych w ramach przygotowań do ŚDM w Lizbonie
• 2022 – ŚDM w Lizbonie

Wkrótce podamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanych obchodów.

Biuro ds. komunikacji