Drodzy współbracia, z wielkim entuzjazmem pragnę podzielić się z wami wiadomością, że na stronie internetowej naszego Zakonu będą publikowane podstawowe informacje dotyczące 40 obecności naszych współbraci misjonarzy w różnych częściach świata.

Informacje pochodzą z książki Andate e annunciate (Idźcie i głoście), przygotowanej i wydanej w 2022 r. przez Franciszkańskie Centrum Misyjne działające przy FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) i przez sekretariat generalny ds. animacji misyjnej (SGAM).Po przetłumaczeniu danych na cztery oficjalne języki naszego Zakonu informacje zostaną udostępnione w formie wirtualnej mapy na stronie internetowej wspomnianego centrum misyjnego. Życzę ciekawej lektury i jednocześnie proszę o modlitwę za wszystkich misjonarzy.

Fr. Dariusz MAZUREK
delegat generalny ds. animacji misyjnej

Prowincja św. Franciszka z Asyżu w Kenii
Prowincja macierzysta: prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk)

W 1984 r., na zaproszenie biskupa diecezji Meru, trzech franciszkanów z prowincji zakonnej Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) udało się do Kenii. Misjonarze rozpoczęli pracę w parafii w Ruiri, położonej 15 km od miasta Meru, gdzie rezyduje biskup. Prosił on braci o szerzenie wiary katolickiej w duchu franciszkańskim i kolbiańskim poprzez środki społecznego przekazu, prowadzenie duszpasterstwa wśród ludu poprzez posługę parafialną, formację duchową kleru diecezjalnego i sióstr zakonnych w ośrodku rekolekcyjnym, kultywowanie charyzmatu w ramach formacji kandydatów do Zakonu.
W 1986 r., gdy została erygowana nowa prowincja gdańska, misja przeszła pod jej jurysdykcję. W 2019 r. kustodia kenijska została ustanowiona prowincją.
Do jurysdykcji należy 55 braci profesów solemnych i 23 braci profesów symplicznych. W 2022 r. liczyła 7 klasztorów.

Ruiri: klasztor i parafia św. Maksymiliana Kolbego
Obecność braci w tym miejscu datuje się od 1984 r. Zakonnicy pełnią posługę w kościele parafialnym i w 21 kaplicach rozrzuconych w promieniu 30 km. Oprócz parafii pomagają diecezji poprzez dom rekolekcyjny i prowadzą różnorodną działalność społeczną i charytatywną na całym obszarze poprzez misyjne centrum medyczne i prywatną szkołę podstawową. Dziś klasztor służy również jako dom formacyjny dla postulantów.

Nairobi-Langata: klasztor i seminarium św. Bonawentury
Klasztor ten funkcjonuje jako dom wspólny dla postnowicjuszy (teologia) należących do AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans). W 1989 r. bracia ukończyli budowę seminarium teologicznego. Dom może pomieścić do 60 braci.

Limuru: klasztor i ośrodek św. Franciszka, parafia, wydawnictwo „Kolbe”
Obecność braci rozpoczęła się w maju 1992 r. jako centrum franciszkańskie. Arcybiskup Nairobi poprosił braci, aby zajęli się parafią, która obejmuje obszar miejski i miejscowość w obszarze wiejskim. Z pomocą świeckich współpracowników zakonnicy prowadzą drukarnię „Kolbe Press” i redagują miesięcznik „Posłaniec Niepokalanej”. Bracia wraz z siostrami benedyktynkami misjonarkami wspierają i animują ośrodek charytatywny dla kobiet, dziewcząt i dzieci ulicy.

Nairobi-South C: klasztor św. Antoniego z Padwy i parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Klasztor został erygowany w 2004 r. Współbracia sprawują opiekę duszpasterską w parafii, animują różne akcje charytatywne i pomagają sąsiednim szkołom. Klasztor jest siedzibą prowincji.

Subukia-Nakuru
Obecność rozpoczęła się w 2006 r. Główna działalność braci skupia się na obsłudze pielgrzymów w narodowym sanktuarium maryjnym, zwanym „osadą Maryi Matki Bożej”. Posługa braci rozciąga się także na animację rekolekcji i w tym celu wybudowano duży ośrodek duchowości.

Mombasa-Kikambala
Klasztor został erygowany w 2016 r. Główna działalność braci koncentruje się na apostolacie parafialnym oraz na posłudze charytatywnej i opiece medycznej.

Chepseon-Kericho
Obecność rozpoczęła się w 2018 r. Główna działalność braci skupia się na apostolacie parafialnym.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej