Podczas nieszporów sprawowanych w wigilię uroczystości wszystkich świętych Zakonu franciszkańskiego i w osiemsetlecie zatwierdzenia Reguły, 28 listopada 2023 r., w oratorium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Matki Młodzieży w San Maderno koło Mola di Bari, gdzie mieści się „miasteczko chłopców” i zarazem apulijska siedziba publicznego stowarzyszenia wiernych „Wspólnota Granica” („Comunità Frontiera”), zostało przyjętych do nowicjatu czterech pierwszych kandydatów z „Franciszkańskiej Fraterni Zmartwychwstałego” („Fraternità Francescana del Risorto”), będącej częścią wspomnianej wspólnoty.

„Wspólnota Granica” jest publicznym stowarzyszeniem wiernych na prawie diecezjalnym, uznanym przez diecezję Piazza Armerina na Sycylii, gdzie w Pietraperzia znajduje się pierwotna siedziba stowarzyszenia. Zostało ono założone i jest nadal kierowane przez naszego współbrata fr. Giuseppe DE STEFANO oraz jest afiliowane do naszego Zakonu. Członkami mogą być mężczyźni i kobiety, świeccy i duchowni. Z kolei „Franciszkańska Fraternia Zmartwychwstałego” będzie stanowić grupę konsekrowanych członków „Wspólnoty Granica”.
Obrzędowi przyjęcia do nowicjatu przewodniczył abp Marco TASCA OFMConv, arcybiskup Genui, który już wcześniej poznał działalność fr. Giuseppe DE STEFANO i samą wspólnotę, uznając ten charyzmat wychodzący „poza mury” i „granice” w służbie małoletnim i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji.
Na uroczystość przybyli bp Giuseppe PIEMONTESE OFMConv, emerytowany biskup Terni-Narni-Amelia, minister prowincjalny prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) fr. Daniele MAIORANO, współbracia z Bari oraz członkowie wspólnoty, młodzież i dorośli.
Formację nowicjuszy będą prowadzić w wymiarze teologiczno-eklezjalnym założyciel wraz z bp. PIEMONTESE, w wymiarze ludzkim i psychologiczno-egzystencjalnym abp TASCA, w wymiarze biblijnym fr. Matteo ORNELLI, a w wymiarze duchowym i franciszkańskim fr. Agnello STOIA.
Nowicjat, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, potrwa 12 miesięcy, a po jego ukończeniu nowicjusze złożą profesję rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości we „Franciszkańskiej Fraterni Zmartwychwstałego” jako świeccy konsekrowani.
We fraterni zauważa się również innych młodych, będących na drodze rozeznania powołania, co sprawia, że jesteśmy wdzięczni Panu, który w ten sposób potwierdza jej charyzmat i autentyczność kościelną.
Życzymy nowym nowicjuszom owocnego roku nowicjatu, a fr. Giuseppe DE STEFANO, aby nadal pozostał wierny otrzymanemu darowi. Wszystkich wspieramy modlitwą i braterstwem jednoczącym nas ze „Wspólnotą Granica”, naszą siostrzaną wspólnotą.

Prowincja świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia)