We wtorek, dnia 11 sierpnia 2020 r., w Święto św. Klary z Asyżu, fr. Giordano TOLLARDO obchodził stulecie urodzin, po stuleciu fr. Ilario MORATTIEGO, które przypadło na dzień 13 stycznia ubiegłego roku, obydwaj należą do włoskiej Prowincji św. Antoniego a Padwy (północne Włochy).

W związku z tym Wikariusz prowincjalny fr. Roberto BRANDINELLI napisał list do wszystkich współbraci, którego kilka fragmentów przytaczamy: „Zadanie św. Klary, polegające na naśladowaniu Chrystusa, tak aby jak najbardziej być do Niego podobnym, trwa dla brata Giordano już od 100 lat!
Urodzony w Lamon, niedaleko Feltre (BL), w dniu 11 sierpnia 1920 r., Fra Giordano wstąpił do seminarium w Camposampiero dnia 21 września 1931 r., złożył profesję czasową w klasztorze świętego z Padwy dnia 3 sierpnia 1937 r. a profesję wieczystą, także tam, dnia 4 października 1941 roku. Święcenia kapłańskie przyjął on wraz z fr. Ilario MORATTIM dnia 3 czerwca 1944 r. a zostały udzielone przez Mons. Agostiniego w kościele parafialnym Peraga di Vigonza (PD).
Przez lata Fra Giordano wykorzystywał swoje talenty w różnych dziedzinach: ekonomiczno-administracyjnej (był dyrektorem Domu Pielgrzyma w latach 1952-1961 i ekonomem Seraphicum w Rzymie w latach 1963-1970), nauczania (głównie w kolegiach Prowincji), ewangelizacji (zarówno przez bezpośrednie zaangażowanie duszpasterskie w Rzymie, Mediolanie i Turynie, jak i przez różne zadania powierzone mu przez Redakcję Posłańca św. Antoniego). Przez dwa lata (1961-1963) był także misjonarzem w Stambule. Był odpowiedzialny za tłumaczenie Kazań św. Antoniego, które ukazały się w 1994 roku z okazji 800-lecia urodzin Wielkiego Cudotwórcy.
W 2010 r. Ówczesny minister prowincjalny fr. Gianni CAPPELLETTO przeniósł fr. Giordano do klasztoru Niepokalanego Poczęcia w Lourdes w San Pietro di Barbozza (TV), aby żyć i przekazywać innym pogodę ducha u schyłku jego życia. Minęło 10 lat, a ta ścieżka trwa. Od stycznia 2018 r. nasz współbrat przebywa w Pedavena, gdzie fr. Giordano jest z miłością wspomagany przez braci z lokalnej wspólnoty, w szczególności przez gwardiana fr. Giuseppe FRANCO. Oprócz braci troszczą się o niego także siostry zakonne i pracownicy, którzy sprawiają, iż naszemu współbratu nie brak niczego, w dniach jego życia pełnych zrozumiałej mgły pamięci przeplatanych z chwilami zaskakującej jak na stulecie determinacji i jasności.
Dziękując wszystkim, którzy opiekują się bratem Giordano i innymi naszymi chorymi współbraciami w Pedavena, dziękujemy Panu, który udziela im długiego życia i daje nam doświadczenie – poprzez ich przykład – swojej niezwykłej wierności”.

Biuro ds. komunikacji