W dniu 25 kwietnia 2023 r. w kościele parafialnym św. Antoniego Opata w Fasano (Brindisi) profesję wieczystą złożył fr. Antonio GRASSI z prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia).

Uroczystej koncelebrze Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił wikariusz prowincjalny i gwardian fr. Matteo ORNELLI, zaś obrzędom profesji przewodniczył minister prowincjalny fr. Daniele MAIORANO. Świadkami byli fr. Alfredo AVALLONE i fr. Donato GRILLI. Liturgię ubogaciły piękne pieśni w wykonaniu chóru parafialnego. W uroczystości uczestniczyło wielu współbraci z różnych klasztorów prowincji i spoza niej. Licznie przybyli również wierni, a wielu z nich pochodziło z Kupertynu, gdzie w klasztorze św. Józefa z Kupertynu neoprofes jest członkiem wspólnoty.
Przed końcowym błogosławieństwem fr. Antonio GRASSI w krótkich i serdecznych słowach podziękował wszystkim obecnym. Po zakończeniu uroczystości w kościele miało miejsce skromne przyjęcie w krużgankach dawnego klasztoru braci mniejszych (OFM).

Fr. Massimo A. RUGGIERO, sekretarz prowincji