W dniu 22 września 2021 r. wspólnota „Franciscanum” w Asyżu odbyła swoją pierwszą – po kapitule zwyczajnej kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż), która miała miejsce w maju br. – kapitułę klasztorną w nowym składzie osobowym.

Podczas kapituły rozpoczęto proces organizowania wspólnoty klasztornej, choćby poprzez wybór wikariusza klasztoru, którym został fr. Guglielmo SPIRITO, i sekretarza kapituły – fr. Domenico PAOLETTI. Zaproponowano i ustalono również daty spotkań wspólnotowych, formacyjnych i innej działalności.
W kapitule uczestniczył także kustosz fr. Marco MORONI, który podkreślił, że relacje między kustodią a Zakonem wymagają jeszcze bliższego określenia, zważywszy na specyfikę i wielostronność kustodii Świętego Konwentu. Ta specyfika ma swój konkretny oddźwięk we „Franciscanum”, ponieważ wspólnota stanowi część kustodii, a jednocześnie służy Zakonowi w zakresie formacji ustawicznej i „ducha Asyżu”. Te dwa główne i łączące się zagadnienia, których kontynuowania Zakon i kustodia oczekują od „Franciscanum”, muszą być lepiej przestudiowane, pogłębione i przełożone na styl życia i praktykę, ucząc się myśleć razem w różnorodności podejścia i wyczucia. Jest to wyzwanie, do którego podjęcia wspólnota jest wezwana.

Fr. Domenico PAOLETTI