„To był najbardziej twórczy, najważniejszy okres w moim życiu. Było to wspaniałe doświadczenie” – wyznał publicznie franciszkanin fr. Kazimierz MALINOWSKI, który zakończył 18 lat służby dla Zakonów męskich w Polsce. Najpierw przez trzy lata był przewodniczącym, a później przez 15 lat sekretarzem generalnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Podczas 150. zebrania plenarnego, odbywającego się w Niepokalanowie w dniach 16-17 maja 2023 r., wyrazy wdzięczności zakonnikowi w imieniu wszystkich przełożonych wyższych przekazał przewodniczący konferencji, generał michalitów ks. Dariusz WILK. Przy tej okazji podziękował kolejnym ministrom prowincjalnym prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie za to, że na tyle lat dzielili się z Zakonami w Polsce utalentowanym, kreatywnym, pracowitym, pełnym inicjatywy i poświęcenia bratem.
Za kadencji fr. Kazimierza MALINOWSKIEGO m.in. został przygotowany Statut konferencji, zatwierdzony przez Watykan; powstały forum współpracy międzyzakonnej, strona internetowa zyciezakonne.pl, cotygodniowy elektroniczny biuletyn zbierający bieżące informacje związane z życiem konsekrowanym; powołano delegatów ds. życia konsekrowanego w diecezjach; odnowiono komisje eksperckie; zorganizowano znaczące akcje pomocy charytatywnej m.in. w czasie pandemii oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przeprowadzono także wiele sympozjów, sesji szkoleniowych oraz zjazdów i spotkań międzyzakonnych.
Fr. Kazimierz MALINOWSKI został ustanowiony przez władze krakowskiej prowincji franciszkanów dyrektorem Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. Został też tam gwardianem i proboszczem. Mimo tych obowiązków zakonnik zobowiązał się, że nadal będzie prowadził dla wszystkich Zakonów męskich stronę zyciezakonne.pl i wydawał biuletyn.

Fr. Jan M. SZEWEK