Dnia 25 stycznia 2021 r., w wieku 81 lat, zmarł nasz współbrat fr. Angelo PANZICA. Przez 52 lata był misjonarzem w Zambii.

Urodził się 22 sierpnia 1939 r. w Marianopoli (Włochy). Śluby czasowe złożył 4 października 1958 r., a śluby wieczyste 30 września 1962 r. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1965 r. Najpierw należał do prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia), ale później transfiliował się na stałe do prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii.
Pierwsze dwa lata kapłaństwa poświęcił działalności duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Palermo, wyróżniając się altruizmem i miłością do ubogich i do najbardziej potrzebujących. Dość szybko wyraził przełożonym pragnienie wyjazdu na misje. Z tego względu udał się do Anglii, aby udoskonalić znajomość języka angielskiego, zaś 18 grudnia 1969 r. wyjechał do Zambii, dołączając do dwóch współbraci z Sycylii: fr. Leone CUSIMANO i fr. Giuseppe SCOMA.
Podczas długich lat pobytu w Zambii był gwardianem i proboszczem we wspólnotach w Kililabombwe, Kitwe, Makeni, Lusace i Ibenga, troszcząc się szczególnie o pracę duszpasterską w wioskach i w mało dostępnych miejscach. Najbardziej intensywny okres jego posługi przypadł na lata 1975-1993, gdy będąc w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Lusace prowadził niestrudzoną działalność duszpasterską i wybudował duży kościół ku czci Królowej Pokoju (przeznaczone do niego dzwony poświęcił papież Jan Paweł II). W latach 1996-2021 przebywał w Ibenga (St. Theresa Mission) i zbudował tam dom rekolekcyjny, gospodarstwo rolne oraz założył przedszkole, aby pomóc osieroconym dzieciom z okolicznych wiosek.
„Ze względu na swój przedsiębiorczy charakter, niezwykle dynamiczny, wszechstronny w inicjatywach trudnych do porównania – pisał fr. Anselmo BONFIGLI, który wraz z nim przez pięć lat był na misjach w Makeni – oddziaływał swoją energią i silnym impulsem misyjnym na budowanie żywych wspólnot, kościołów i kaplic, domów dla ubogich w wielu wioskach, animując chóry kościelne i podejmując twórcze inicjatywy, zakładając dzieła społeczne, charytatywne i edukacyjne”.
Dwa lata temu, z powodu udaru, ograniczył swoją działalność duszpasterską, a ostatnio zachorował na Covid-19. Po pobycie w szpitalu, gdzie był podłączony do tlenu, zmarł w swoim pokoju w klasztorze w Ibenga.
Podczas swojej 52-letniej działalności misyjnej fr. Angelo PANZICA otrzymał różne odznaczenia od rządu zambijskiego za prowadzenie licznych dzieł charytatywnych na rzecz miejscowej ludności.
Obrzędom pogrzebowym w dniu 27 stycznia przewodniczył minister prowincjalny fr. Ferena LAMBE. Ciało zmarłego złożono na cmentarzu klasztornym w Ibenga, obok grobu sługi Bożego bp. Francesco MAZZIERI OFMConv.
W 2011 r. fr. Angelo opowiedział o swojej intensywnej działalności misyjnej w książce zatytułowanej C’era una volta… e c’è ancora (Było to pewnego razu… i jest nadal), w której zebrał rozliczne doświadczenia, opowieści i anegdoty z życia spędzonego pośród swego ludu.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor Franciszkańskiego Centrum Misyjnego