W środę 8 listopada 2023 r. w klasztorze św. Jakuba na Lungara w Rzymie świętowano urodziny fr. Celestino (Arrigo) PEDON, który osiągnął wiek 90 lat.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnotową Mszą św. pod przewodnictwem jubilata. Słowa powitania wygłosił i życzenia złożył gwardian fr. Renzo DEGNI, który wyraził radość całej wspólnoty z bliskości przykładnego współbrata, zawsze uśmiechniętego, o silnym ładunku ludzkim i kulturowym, a także ubogacającego swoją obecnością wspólnotę braterską.
Na agapę w porze obiadowej przybyli brat, siostra i krewni z Padwy, zakonnicy z miejscowej wspólnoty i kilku asystentów uniwersyteckich, którzy towarzyszyli mu przez długie lata nauczania na różnych włoskich uczelniach.
Kolejny miły moment był przeżywany w sobotę 11 listopada wraz z dwoma współbraćmi z jego prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne): fr. Giovanni VOLTAN i fr. Francesco PANIZZOLO, oraz z jego asystentką uniwersytecką Clarą AMATO i jej rodziną z Pizy.
Fr. Celestino od wielu lat mieszka w Rzymie. Najpierw przebywał w klasztorze świętych Piotra i Pawła, a przez ostatnie 15 lat w klasztorze św. Jakuba, gdzie pełnił również obowiązek wikariusza klasztoru. Wciąż niestrudzenie włącza się w działalność uniwersytecką, przygotowując wielu studentów do egzaminów dyplomowych i doktorskich.
Podczas swojej długiego nauczania akademickiego był dziekanem wydziału nauk o edukacji i profesorem zwyczajnym psychologii pracy na wolnym uniwersytecie LUMSA w Rzymie. Był wykładowcą na uniwersytecie w Weronie, gdzie wykładał metodologię nauk behawioralnych, a następnie profesorem zwyczajnym tej samej dyscypliny na uniwersytecie w Padwie. Przez 15 lat był profesorem zwyczajnym psychologii pracy i organizacji na wydziale nauk politycznych wolnego uniwersytetu LUISS Guido Carli w Rzymie.
Godne uwagi są jego dokonania pisarskie i naukowe w dziedzinie psychologii, w tym: Metodologia nauk behawioralnych, il Mulino, Bolonia 1995; z A. GNISCI: Metodologia badań psychologicznych, il Mulino, Bolonia 2004; z F. LUCIDI i F. ALIVERNINI: Metodologia badań jakościowych, il Mulino, Bolonia 2008. W wydawnictwie Borla zredagował Słownik metod jakościowych w badaniach humanistycznych i społecznych (1996), a także opublikował Wiarygodność w badaniach psychologicznych (1996). Z LED w Mediolanie, we współpracy z R. MAERAN, opublikował tom Psychologia i świat pracy. Tematy wprowadzające do psychologii pracy.

Bracia ze wspólnoty św. Jakuba, z jego prowincji padewskiej i prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe), w której przebywa, życzą mu długiego życia w pogodzie ducha i duchowej płodności.

Fr. Paolo FIASCONARO
z klasztoru św. Jakuba