W piątek 8 listopada 2019 r., w bazylice mniejszej św. Franciszka z Asyżu w Palermo, bracia z prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia), wraz z licznymi wiernymi, dziękowali Bogu za święcenia diakonatu fr. Rosario M. TERRANOVA.

Fr. Rosario przyjął święcenia z rąk abp. Roberto CARBONI, metropolity Oristano i administratora apostolskiego Ales-Terralba, który przed otrzymaniem nominacji i sakry biskupiej należał do naszej rodziny Braci Mniejszych Konwentualnych.
Fr. Rosario urodził się 17 września 1984 r. w Palermo. Profesję czasową złożył 8 września 2012 r., a wieczystą 22 października 2017 r. Życzymy naszemu współbratu, aby z radością w naszym Panu Jezusie Chrystusie głosił Ewangelię i z prostotą naszego serafickiego Ojca służył wszystkim braciom.

Fr. Luca M. GURRERA, sekretarz prowincjalny