Od 1 do 7 września 2019 r. odbyło się w międzynarodowym kolegium Seraphicum XI zwyczajne zgromadzenie federalne sióstr klarysek urbanistek.

Pierwsze dwa dni poświęcone były refleksji duchowej, którą poprowadził fr. Giancarlo PARIS z włoskiej prowincji św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne); miała miejsce celebracja eucharystyczna u małych sióstr Jezusa w sanktuarium Tre Fontane i wysłuchanie świadectwa jednej z nich.
Pierwszą część zgromadzenia przeznaczono na odczytanie sprawozdań z ostatniego sześciolecia, przedłożonych przez przewodniczącą federalną, ekonomkę federalną i przełożone lub delegatki z różnych klasztorów.
5 września, pod przewodnictwem delegata generalnego ds. drugiego Zakonu i instytutów afiliowanych fr. Germano TOGNETTI, odbyły się wybory przewodniczącej federacji, którą została potwierdzona na kolejną sześcioletnią kadencję s. Damiana ARDESI z klasztoru w Montone (Perugia). Następnego dnia s. Damiana przewodniczyła wyborom rady federalnej, w której skład weszły: s. Annachiara GIOVANARDI (Forlì) – pierwsza radna i sekretarka federalna, s. Mariangela BAGNOLINI (klasztor Montepaolo) – druga radna, s. M. Ester BOAŞĂ (Ravello) – trzecia radna, s. Chiara Elisabetta DEMURTAS (Oristano) – czwarta radna, s. Ave Maria CARLETTI (Osimo) – ekonomka federalna.
Po południu w piątek, 6 września, prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO przybliżył zebranym siostrom wytyczne dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. „Ekonomia w służbie charyzmatu i misji ”, a potem odpowiadał na pytania zgromadzonych.
Dziękujemy Bogu za dar przeżytej w tych dniach komunii, za gotowość do służby ze strony s. Damiany i wybranych sióstr oraz za odpowiedzialne zaangażowanie każdej z nich. Niech Pan, za wstawiennictwem św. Klary i św. Franciszka, sprawi, aby siostry radośnie kroczyły Jego drogami.

S. Annachiara GIOVANARDI, sekretarka federalna