W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2020 r., wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI poświęcił w klasztorze św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie obraz św. Antoniego z Padwy. Autorem malowidła jest Atanas ATANASSOV.

Znany bułgarski artysta odtworzył na drewnie świętego patrona naszego klasztoru. Postać św. Antoniego, odwzorowana w tradycyjnym jasnoszarym habicie noszonym przez pierwszych braci i w sandałach na nogach, rozpoznawalna także po napisie umieszczonym pod jego stopami, zajmuje centralne miejsce obrazu niemal przez całą jego wysokość, zgodnie z zasadami sztuki sakralnej. Tło scenograficzne stanowi potrójny łuk, który może nawiązywać do kaplicy Arki w sanktuarium antoniańskim w Padwie, albo po prostu do łuków krużganków, zaś za nimi rozciąga się wieś, odsyłając do uroczego, spokojnego i osobliwego krajobrazu, z dala od zgiełku miasta, co przywodzi na myśl lata pustelnicze naszego świętego.
Sylwetka franciszkanina – ukazana od przodu, niezbyt plastycznie i hieratycznie, stosownie do kanonów malarstwa wschodniego i jego pierwszych przedstawień – wyróżnia się na ciemnym tle, ozdobionym wieloma błyszczącymi, czteroramiennymi gwiazdami, zaś zwieńczona jest pełną aureolą, elementem charakterystycznym dla świętych.
Jego osobowość podkreślają dwa symbole, które trzyma w dłoniach: w prawej krzyż, a w lewej – księga Ewangelii. Symbolika ikonograficzna różni się więc od tej tradycyjnej, która przedstawia go z Dzieciątkiem Jezus i z lilią. Ten drugi symbol zostaje tu zastąpiony przez krzyż, łamiąc tym samym tradycyjne kanony, prawdopodobnie w celu przekazania jasnego przesłania teologicznego, a konkretniej chrystologicznego, nawiązującego do istoty jego niestrudzonego przepowiadania ewangelicznego.
Jest to w sumie piękne i subtelne dzieło, mówiące o doskonałym smaku artystycznym, przemawiające żywymi i dobrze ze sobą zharmonizowanymi kolorami. Swoją wymowę posiada też klasyczna perspektywa wyrażona przez pofałdowane wzgórza, uprawiane zbożem i pokryte winnicami, gdzie tak łatwo można odnaleźć zewnętrzne otoczenie naszego rzymskiego klasztoru.
Patrząc na obraz, umieszczony przy wejściu do klasztoru, każdy odwiedzający odnajdzie się w tej scenie, ogarnięty poczuciem rodzinnej gościnności.
Wraz z dzisiejszą uroczystością współbracia z klasztoru wyrazili pragnienie, by wciąż na nowo inspirować się duchowością św. Antoniego, który stanowi niekwestionowany przykład wielkodusznego zaangażowania się na rzecz braterstwa i uczy daru z siebie. W związku z tym postanowiono ubogacić klasztorne kapituły duchowe w 2020-2021 r. różnymi refleksjami zaczerpniętymi od naszego świętego. Już od tego miesiąca zostaną podjęte następujące tematy: owocne przeżycie Adwentu, przepowiadanie ewangeliczne, sprawiedliwość i pokój, kult maryjny. Wszystkie te zagadnienia będą koncentrowały się wokół duchowości św. Antoniego.

Fr. Simone SCHIAVONE