Postać wietnamskiego kardynała François Xavier Nguyên VAN THUAN została przypomniana 13 czerwca 2018 r. na międzynarodowej sesji zatytułowanej „Nadzieja, Eucharystia, przebaczenie, miłość: refleksja nad aktualnością «azjatyckiej» duchowości ewangelicznej czcigodnego sługi Bożego kard. Van Thuan”, która odbyła się na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie.

Spotkanie – zorganizowane przez Franciscan Institute for Asian Theological Studies (FIATS), założony i kierowany przez dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury Braci Mniejszych Konwentualnych w Rzymie fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN – zgromadziło wielu uczestników, zwłaszcza Wietnamczyków, którzy zawsze widzieli w swoim biskupie przykład wielkiej wiary i odwagi. Na sesji, odbywającej się w rok od przyznania kardynałowi tytułu „czcigodny sługa Boży”, wystąpili – obok wspomnianego prof. NGUYEN OFMConv – profesorowie: Stéphane OPPES OFM i François-Marie LÉTHEL, karmelita.
Silnie i z niezwykłą spójnością duchowość kard. VAN THUAN (1928-2002) wyłania się z jego długiego okresu uwięzienia, trwającego 13 lat, z czego 9 lat w izolatce.
Przypominając motto biskupie „Gaudium et spes”, fr. Stéphane OPPES podkreślił, jak jego życie „staje się dla wszystkich paradygmatem w interpretowaniu głębokiego sensu konstytucji apostolskiej «Gaudium et spes» i otwartymi ramionami świętej matki Kościoła wyciągniętymi w kierunku wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich i cierpiących”.
Fr. NGUYEN, zabierając głos na temat „Przebaczenie i miłość: wstępne uwagi dotyczące inkulturacji odczytania Ewangelii w rekolekcjach kard. VAN THUAN”, zauważył, że „wyłania się postać myśliciela, który w różnych wydarzeniach życia, także tych najbardziej tragicznych, związanych z uwięzieniem i odizolowaniem, pragnął i umiał posilać się słowem Bożym zawartym w Biblii, a zwłaszcza w Ewangelii, odnosząc je do konkretnych sytuacji w swojej wędrówce wiary jako Wietnamczyk”.
Aspekt związany z duchowością eucharystyczną czcigodnego sługi Bożego VAN THUAN i z centralnym miejscem Eucharystii przeanalizował fr. François-Marie LÉTHEL, stwierdzając, że „od początku swojego uwięzienia zdołał on mieć trochę wina w fiolce na «lek przeciw bólom żołądka» oraz ukryte małe hostie. Mógł więc codziennie odprawiać Mszę św. z trzema kroplami wina w jednej dłoni i cząstką hostii w drugiej”.
Z konferencji wynika ważne przesłanie o centralnej roli nadziei, przebaczenia i miłości, streszczone zresztą w jego zachęcie: „Odkryjcie radość nadziei!”.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum