Pozostało 365 dni: 1 czerwca 2025 r., jeśli Bóg pozwoli, a świat nie skończy się wcześniej, celebracją eucharystyczną w kaplicy Seraphicum w Rzymie rozpoczniemy 203. kapitułę generalną.

Już tylko rok dzieli nas od najważniejszego spotkania w całym Zakonie: kapituły generalnej. Konstytucje przypominają: „Najwyższą władzę w całym Zakonie posiada i sprawuje kapituła generalna, która jest szczególnym wyrazem jedności i więzi braterskiej” (Konst., art. 183, § 1). A zatem sprawa jest poważna. I stąd już od jakiegoś czasu podejmujemy przygotowania.
Kto przybędzie do Rzymu? Oto jeszcze raz Konstytucje: „Uczestnikami kapituły w poszczególnych sesjach kapituły generalnej zwyczajnej i nadzwyczajnej są: minister generalny, byli ministrowie generalni, definitorzy generalni, ministrowie prowincjalni, kustosze generalni i prowincjalni oraz delegaci z prowincji, zgodnie z normą Statutów generalnych” (Konst., art. 200, § 1).
Znamy już niektórych uczestników kapituły: są to ministrowie, kustosze i delegaci z prowincji, wybrani na kapitułach prowincjalnych i kustodialnych w drugiej połowie 2021 r., w 2022 r. i w 2023 r. Na początku 2024 r. odbyły się kapituły wyborcze w prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji oraz w kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii. W ostatnich tygodniach miały miejsce kapituły w trzech prowincjach polskich, w prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, w prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii, a ostatnio w prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach, dzięki czemu poznaliśmy kolejne nazwiska prowincjałów i delegatów. W tym roku przewidziane są jeszcze kapituły wyborcze w Afryce i Azji, a następnie, na początku 2025 r., kapituły w jurysdykcjach włoskich.
I tak dojdziemy do liczby około 130 uczestników kapituły generalnej. Będą współbracia z głosem czynnym i biernym, będą tłumacze, będą współbracia pełniący różne obowiązki. Już teraz można zacząć modlić się za kapitułę, aby była pomyślna, owocna, konkretna i rozstrzygająca.

PS. Przypominamy, że 30 maja 2024 r. upłynął termin nadsyłania sprawozdań. A 15 maja 2024 r. minął czas na nadsyłanie propozycji tematów. Wpłynęło około 20 propozycji. Nadmienię tylko, że istnieją pewne zbieżności: różne jurysdykcje zgłosiły, nie wiedząc o tym nawzajem, te same kwestie. Oto pierwszy znak tchnienia Ducha, który sugeruje ważne rzeczy do omówienia.

Sekretariat generalny