W dniach 25-28 czerwca 2018 r. zakonnicy z prowincji św. Bonawentury w USA (obejmującej też zakonników z delegatury Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Australii) zebrali się w ośrodku Techny w Northbrook (Illinois) na drugiej części kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

Kapituła odbyła się z udziałem wszystkich braci z prowincji.
Po długiej dyskusji nad planem czteroletnim postanowiono powołać komisję, która będzie spotykać się w kolejnych latach, aby gromadzić informacje na temat apostolatu prowincji, finansów i możliwości współpracy między prowincjami Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Stanach Zjednoczonych i z innymi jurysdykcjami zakonu. Podjęto decyzję o zwołaniu kapituły nadzwyczajnej w celu sfinalizowania planu na następne lata.
Podczas obrad zatwierdzono dyrektorium formacji początkowej, mające obowiązywać w całej federacji. Wszystkie cztery prowincje amerykańskie zaaprobowały ten dokument.
Kapituła ustanowiła klasztor na górnym piętrze domu zakonnego Kenmore Avenue w Chicago, aby wspólnocie kurii prowincjalnej zapewnić pewną autonomię.
Po zakończeniu kapituły liczni bracia pozostali w Chicago na pogrzebie fr. Francis McGANN, który odbył się w sobotę 30 czerwca 2018 r. w Marytown.