W dniach 25-29 kwietnia 2022 r. bracia z prowincji św. Bonawentury w USA zebrali się w narodowym sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego (Marytown) w Libertyville (Illinois), aby przeprowadzić pierwszą część kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

Po przedstawieniu sprawozdań urząd ministra prowincjalnego objął fr. Paul LANGEVIN. Następnie wybrano nowe definitorium: fr. James CIARAMITARO – wikariusz prowincjalny, fr. Joseph SCHENK – sekretarz prowincjalny, fr. Alejandro Alberto LÓPEZ, fr. Robert COOK, fr. Arturo FELIX. Z kolei fr. Paul SCHNEIDER został wybrany ekonomem prowincjalnym.
Podczas kapituły bracia spotykali się w grupach studyjnych, aby przedyskutować przyszłość prowincji i jak najlepiej wcielać charyzmat franciszkański w codzienne życie wspólnoty i w posługę. Dyskusje koncentrowały się wokół wartości uzgodnionych wcześniej na zgromadzeniu prowincjalnym: poprawa życia braterskiego, trwanie w solidarności z ubogimi i zepchniętymi na margines, uświęcanie społeczeństwa poprzez kulturę i piękno, dawanie katolickiej odpowiedzi na potrzeby naszych czasów.
Bracia, biorąc pod uwagę potrzebę większej współpracy i ewentualnej rekonfiguracji z innymi jurysdykcjami Zakonu, wyrazili troskę o zachowanie szczególnego charyzmatu i misji prowincji św. Bonawentury. W tym celu zakończyli niedawno dwuletnie planowanie strategiczne, aby ustalić priorytety swoich podstawowych posług, i wycofali się z dwóch parafii.

Fr. Robert MELNICK