13 lipca 2022 r. rozpoczął się nowy rok dla wspólnoty nowicjatu św. Franciszka z Asyżu w Arroyo Grande w Kalifornii. Międzyprowincjalny nowicjat podlega jurysdykcji Conventual Franciscan Federation (CFF).

Po całym poprzednim roku, w którym nie było nowicjuszy, był to wielki moment radości, gdyż przyjęto siedmiu kandydatów pragnących pogłębić swoje życie duchowe i nasz sposób życia. Trzech nowych nowicjuszy pochodzi z prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA, dwóch z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA, a pozostałych dwóch z prowincji św. Bonawentury w USA.
Ostatni rok bez nowicjuszy dał sposobność przeprowadzenia wielu niezbędnych napraw i remontów w budynkach i na terenie nowicjatu. Obecnie nadszedł jednak czas, abyśmy jako wychowawcy i nowicjusze skupili naszą uwagę na odnowie duchowej. Obok naszych nowicjuszy „konwentualnych” mamy ponadto możliwość bliskiego kontaktu z nowicjuszami z Zakonu Braci Mniejszych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Dlatego ten rok będzie bogaty we wspólne lekcje, seminaria, kierownictwo duchowe i braterskie spotkania międzyfranciszkańskie.

Fr. Joseph WOOD, mistrz nowicjuszy

Foto:
01- Nowi nowicjusze 2022-2023