Prokuratura generalna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zorganizowała sympozjum na temat prawa własnego Zakonu, jako pokłosie rewizji konstytucji zakonnych dokonanych podczas ostatniej kapituły generalnej nadzwyczajnej oraz w ramach przygotowań do najbliższej kapituły generalnej zwyczajnej, podczas której będzie dokonana rewizja statutów generalnych.

Spotkanie odbędzie się w dniach 21-23 marca 2019 r. w międzynarodowym kolegium OFMConv „Seraphicum” w Rzymie.
Sympozjum, otwarte wyłącznie dla franciszkanów OFMConv, ma na celu pobudzenie refleksji prawniczej nad wieloma zagadnieniami naszego życia braterskiego i kościelnego, a wśród nich wykonywanie posługi władzy przełożonych i kapituł oraz autonomii poszczególnych jurysdykcji, odejścia z zakonu i przejścia do diecezji.
Pragnienie jest takie, by zachęcić wszystkich braci w zakonie, w szczególności zaś przełożonych, do zapobiegania pewnym problemom i do ich rozwiązywania, gdy tylko się pojawią.
Metodologia spotkania będzie bardzo prosta, tak aby umożliwić wszystkim, także mniej przygotowanym w sensie prawnym, zrozumienie i aktywne współuczestnictwo w sympozjum.
Prelegenci, wszyscy z naszego zakonu i z dykasterii watykańskich będą pomagać w wejściu w tematykę i w rozważane perspektywy w sposób bardzo doświadczalny.
Życzmy sobie, by to sympozjum dało początek do systematycznej refleksji prawnej w zakonie, z okresowymi spotkaniami, i pozwoliło na stawiania czoła kolejnym, jawiących się jako najważniejsze, problemom.

Fr. Maurizio DI PAOLO OFMConv, prokurator generalny