Nie ma ograniczeń dla kreatywności, gdy jest oddana na służbę ewangelizacji – takie wrażenie pozostało w pamięci tych, którzy uczestniczyli w pierwszym zjeździe artystów z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Zgromadziło się około 20 braci artystów wraz z kilkoma członkami definitorium generalnego, aby zastanowić się nad zagadnieniem: „Sztuka sakralna a nowa ewangelizacja”. W dniach 20-21 listopada 2017 r. w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie twórcy dzieł różnego typu (muzyka, malarstwo, rzeźba i literatura) mieli okazję poznać się i podzielić się swoją pracą artystyczną.
Kilka prelekcji i świadectw wskazało oprawę do rozwinięcia dialogu. Nie ulega wątpliwości, że sztuka jest jedną z najwyższych form przekazu ludzkiego i stąd jej potencjał w służbie ewangelizacji winien być postrzegany za integralną część naszej misji w świecie współczesnym. Takie stwierdzenie jest głównym wnioskiem płynącym ze spotkania, a to zakłada rozwijanie jasnych kierunków działania na płaszczyźnie zakonu i jego jurysdykcji, aby zakonnicy wyróżniający się specjalnymi talentami artystycznymi mogli mieć odpowiednie przygotowanie i niezbędne środki w celu wykorzystania ich w służbie głoszenia Ewangelii.

Fr. Victor MORA MESÉN
Foto: Fr. Franciszek CZARNOWSKI