W dniach 9-10 czerwca 2018 r. w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu przygotowującego międzynarodowy mityng „Giovani verso Assisi”, który odbędzie się od 12 do 19 sierpnia 2018 r. w Asyżu i Rzymie.

Byli obecni wszyscy członkowie zespołu: fr. Simone TENUTI, główny odpowiedzialny za spotkanie, fr. Giulio CESAREO, fr. Francesco SCIALPI, fr. Jack MARDESIC, fr. Tomasz TĘGOWSKI, odpowiedzialny za grupę młodzieży z Rycerstwa Niepokalanej, fr. Massimiliano VOLANTE, ekonom mityngu, fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF.
Ostatnie zebranie zespołu odbyło się w weekend, ponieważ dla niektórych uczestników były to jedyne dni wolne.
W trakcie obrad zostały zakończone prace organizacyjne, wybrano przewodniczących na różne wydarzenia związane z mityngiem, przedstawiono sprawozdanie finansowe spotkania, ustalono zajęcia na warsztatach i inne szczegóły spotkania. Do chwili obecnej zapisało się około 350 młodych wraz z osobami towarzyszącymi. Choć termin zapisów minął 31 maja 2018 r., to jednak można zrobić jeszcze jakiś wyjątek.
W ciągu dwóch dni prac członkowie zespołu brali udział we wspólnych modlitwach i Mszy św. ze studentami kolegium Seraphicum.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio)