Pierwszy międzynarodowy kurs formacyjny dla asystentów krajowych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) i Młodzieży Franciszkańskiej (MF) odbył się w dniach 10-15 listopada 2019 r. w kolegium Seraphicum w Rzymie.

Już od dłuższego czasu odczuwano potrzebę organizowania kursów formacyjnych dla asystentów FZŚ i MF, które obok pogłębienia formacji mogłyby również promować współpracę i ducha jedności. W pierwszym międzynarodowym kursie wzięło udział 60 zakonników pochodzących z 37 różnych krajów: 9 braci z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 21 z Zakonu Braci Mniejszych, 22 z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i 8 z Trzeciego Zakonu Regularnego (TOR). Wśród uczestników 40 braci reprezentowało kraje anglojęzyczne, a 20 – hiszpańskojęzyczne.
Prelekcje były wygłaszane w języku angielskim, któremu towarzyszyło symultaniczne tłumaczenie na język hiszpański. Wszystkie wystąpienia miały stałą strukturę składającą się z czterech elementów: prelekcja, praca w grupach, sprawozdanie z grup i wspólne spotkanie w auli z możliwością zadawania pytań prelegentowi. Zagadnieniami omawianymi na kursie były: historia FZŚ, duchowość FZŚ, oficjalne dokumenty FZŚ, asystencja duchowa FZŚ i MF, znaczenie charyzmatu franciszkańskiego, aktywna obecność FZŚ w Kościele i na świecie, przebieg formacji zakonników do posługi w FZŚ, promowanie MF. Cały materiał został udostępniony uczestnikom, ale znaczna jego część była tylko w języku angielskim.
Każdy dzień zaczynał się od sprawowania Mszy św. i kończył nieszporami, a niekiedy wieczorem rekreacyjnym. Minister generalny FZŚ Tibor KAUSER i radna prezydencji FZŚ Ana FRUK kierowali obradami i przebiegiem kursu. Fr. Carlos TROVARELLI, minister generalny OFMConv, przewodniczył jednej z Eucharystii oraz pozostał cały dzień z uczestnikami, ofiarując asystentom z naszego Zakonu możliwość spotkania się z nim. W środę 13 listopada miała miejsce audiencja generalna z papieżem Franciszkiem, który skierował specjalne pozdrowienie do asystentów duchowych FZŚ. Wśród animatorów kursu był też minister generalny TOR fr. Amando TRUJILLO CANO, który w piątek 15 listopada przewodniczył Mszy św. na zakończenie spotkania.
Wyrażamy wdzięczność czterem ministrom generalnym za zaakceptowanie inicjatywy i za jej sfinansowanie w 90 procentach. Dziękujemy również innym ofiarodawcom: radzie krajowej asystentów duchowych w USA oraz FZŚ w Korei Południowej. Na koniec składamy podziękowanie wspólnocie Seraphicum i jej współpracownikom za gościnne przyjęcie i wielkoduszność.
Obecne spotkanie to zaledwie początek pewnej drogi, gdyż formacja zakonników do pełnienia asystencji duchowej w FZŚ i MF winna być wciąż kontynuowana poprzez inne równie ważkie inicjatywy.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny FZŚ