Postać św. Bonawentury z Bagnoregio była w centrum uroczystości, która odbyła się w czwartek, 14 marca 2019 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym „San Bonawentura” (Seraphicum) w Rzymie.

Uroczystość jest przesunięta w stosunku do wspomnienia liturgicznego (przypada 15 lipca) upamiętniającego Serafickiego Doktora, a zarazem biografa św. Franciszka z Asyżu i przez siedemnaście lat Ministra generalnego Zakonu Franciszkanów. Obchody w ramach kalendarza akademickiego pozwalają na pełniejsze współuczestnictwo wykładowców, studentów, naukowców, urzędników kurii generalnej Braci Mniejszych Konwentualnych, którym powierzono zarządzanie Wydziałem.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.30, uroczystą Eucharystią, której przewodniczył fr. Marco TASCA, Minister generalny Zakonu i Wielki Kanclerz Wydziału.
Wspólne świętowanie była również okazją do pozdrowień w związku z kończącą się drugą kadencją jego posługi: w maju br. rozpocznie się kapituła generalna zwyczajna, podczas której zostaną wybrane nowe władze Zakonu.
Fra Marco złożył serdeczne podziękowania: swojemu wikariuszowi Fra Jerzemu NORELOWI (delegatowi ds. Wydziału); dziekanom uczelni, którzy posługiwali przez ostatnie lata: fr. Zdzisławowi KIJASOWI, fr. Domenico PAOLETTI i fr. Dinh Anhue Nhue NGUYEN; wykładowcom, studentom, a także tym wszystkim, „kochali Wydział i służyli mu z pasją, pieczołowitością i cierpliwością”. Życzył uczelni – która jest zaangażowana w utworzenie jednego uniwersytetu wraz z innymi rodzinami franciszkańskimi – aby była „grupą mężczyzn i kobiet, zakonników i świeckich, połączonych w miłowaniu Pana zjednoczonych w umiłowaniu Pana: najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować Kościołowi jako Wydział Teologiczny”.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się część akademicka. Obecni byli m.in.: rektor Papieskiego Uniwersytetu „Antonianum” w Rzymie S. Mary MELONE, dziekan Franciszkańskiego Instytutu Duchowości fr. Luca BIANCHI OFMCap oraz przedstawiciele kurii generalnej OFMConv. Uczestników powitał dziekan Wydziału fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, który szczegółowo przedstawił działalność w ostatnim roku akademickim. Zaprezentował również owoce pracy naukowej wykładowców, publikacje, czasopisma i wydawnictwa (wśród nich: czasopismo „Miscellanea Francescana” oraz miesięcznik „San Bonaventura informa”).
Następnie prof. Andrea DI MAIO, (filozof z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie) wygłosił referat pt. „Świadectwo, nauczanie, misja. Sposoby ewangelizacji według Bonawentury”. Jego wykład przyczynił się do pogłębienia wiedzy o Serafickim Doktorze (tekst zostanie opublikowany w „Miscellanea Francescana”), wzbogacając tym samym trwającą od kilku lat refleksję nad bogactwem, płodnością i aktualnością myśli Bonawentury.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy wysłuchali referatu fr. Timothy KULBICKIEGO. Nosił on tytuł „Narbonne i Nemi: Konstytucje franciszkańskie św. Bonawentury i te obecne”. Jego wystąpienie były swego rodzaju wprowadzeniem i zaproszeniem na sympozjum o nowych Konstytucjach Zakonu, które jest organizowane przez prokuraturę generalną Zakonu i odbędzie się na Wydziale w dniach 21-23 marca br.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Wydziału