Nieustanna interpretacja własnego dziedzictwa charyzmatycznego, regulowanie jego praktyki za pomocą instrumentów prawnych (por. KPK, kan. 576) to zadanie wszystkich rodzin zakonnych. Przypomina nam jednak Ojciec Święty, że Konstytucje i Statuty generalne nie tylko „regulują” ale także „strzegą dziedzictwa charyzmatycznego”, zapewniając jego „przekazywanie”. Dla nas, franciszkanów, charyzmat to nic innego jak życie Ewangelią, i dlatego, po zaaprobowaniu Konstytucji (2018), daliśmy sobie nowe Statuty generalne, aby wskazać jeszcze konkretniej w jaki sposób żyć Ewangelią w dzisiejszym kontekście historycznym.

Przeto obecnie, niniejszym pismem, na mocy mego urzędu, pozwalam na wydanie drukiem i ogłaszam tekst odnowiony tekst Statutów generalnych Zakonu, które otrzymują moc prawną począwszy od dzisiaj, to jest od 14 sierpnia 2019 roku, od święta św. Maksymiliana M. Kolbego i wigilii Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

pdf promulgacja >>>
pdf Statuti Generali 2019 >>>