W dniu 4 maja 2019 roku, Ojciec Święty przyjął rezygnację metropolity Archidiecezji Oristano (Sardynia, Włochy – Włochy) arcybiskupa Ignazio SANNA i jednocześnie mianował nowego arcybiskupa metropolitę: został nim nasz współbrat Fra Roberto CARBONI OFMConv, dotychczasowy biskup diecezji Ales-Terralba.

Archidiecezja Oristano (Arborense) zajmuje powierzchnię 3 112 km2 i liczy 134 540 mieszkańców. Posiada 85 parafii, 92 księży diecezjalnych, 20 zakonników (wśród których są franciszkanie z klasztoru św. Franciszka, usytuowanego w pobliżu katedry), 3 diakonów stałych, 7 seminarzystów (na poziomie teologii), a także sporą liczbę małoseminarzystów (dane ze strony internetowej Archidiecezji).
Bratu Robertowi życzymy owocnej posługi biskupiej pod opieką Matki Bożej („Madonna del rimedio”) i świętego Michała Archanioła patrona Archidiecezji Arborense.

Fr. Francesco COCCO OFM Conv.