na czas pandemii
17 października 2020 r.

Drodzy bracia, pokój i dobro!

Pozdrawiam was z Seulu w Korei Południowej, gdzie od kilku dni jestem objęty kwarantanną, oczekując na wzięcie udziału w kapitule prowincjalnej zwyczajnej, która rozpocznie się w najbliższych dniach.

Oprócz przekazania pozdrowień, chciałem podzielić się z wami moimi obawami o tę tak zwaną, przynajmniej w Europie, drugą falę Covid-19, tego niechcianego, ale rzeczywistego gościa, obecnego pośród nas.
Docierają do mnie informacje, wiadomości z całego świata, gdzie są bracia zakażeni, hospitalizowani, starsi, młodzi, wszyscy bez wyjątku, i gdzie nawet niektórzy bracia zmarli.
Bardzo dobrze znamy również inne konsekwencje tego wirusa, zwłaszcza konsekwencje związane z życiem, z konkretnym życiem: codzienne utrzymanie, edukacja, oczywiście zdrowie, praca; doskonale wiemy, jak wzrosło ubóstwo na całym świecie… Nie jest jednak moim zamiarem mówić o tym, co już wiecie, ale przede wszystkim zapewnić was o mojej modlitwie, o mojej głębokiej modlitwie, zwłaszcza za braci chorych, za tych z powikłaniami, za tych, którzy są hospitalizowani, a także za ich rodziny, bo tam też są chorzy i różne utrudnienia. Zapewniam was o mojej gorącej modlitwie.
Usilnie proszę was wszystkich o dalszą modlitwę, o jeszcze głębszą modlitwę, przede wszystkim za naszych współbraci, ale też za ludzi bardzo nam bliskich, za cały świat.
Proszę was również o jak największą solidarność w tym wszystkim, co możemy uczynić. Proszę wszystkich o solidarność: pierwsza rzecz to oczywiście bycie blisko, ale jest jeszcze inny rodzaj solidarności: to co możemy zrobić dla innych. Owszem, wszyscy jesteśmy w rękach Pana i jest to wielka tajemnica. Powierzmy mu tę sytuację, prośmy Go o miłosierdzie. A zatem, drodzy bracia, proszę was wszystkich, abyście mocno stanęli przy Panu, zaś w tej chwili proszę dla wszystkich, zwłaszcza dla ciężko chorych, o Jego opiekę, o Jego błogosławieństwo.

Niech Pan strzeże was wszystkich!
Dziękuję.

Fr. Carlos A. TROVARELLI
Minister generalny