W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2021 r., bracia ze wspólnoty międzynarodowego kolegium św. Bonawentury (Seraphicum) świętowali 70-lecie kapłaństwa fr. Francesco URICCHIO i 50-lecie kapłaństwa fr. Felice FIASCONARO.

Uroczystość była obchodzona w kaplicy św. Bonawentury podczas Mszy św. o godz. 12, której przewodniczył gwardian fr. Felice FIASCONARO. W liturgii wziął udział minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI, który złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych oraz pogratulował współbraciom jubileuszu kapłaństwa.
W homilii gwardian z wielką wdzięcznością i pokorą wyraził swoje „dziękuję” Panu Bogu za wielki dar kapłaństwa, jak również swoje serdeczne przywiązanie do wspólnoty braci z Seraphicum i do całego Zakonu. Przed zakończeniem celebracji wikariusz klasztoru fr. Raffaele DI MURO w imieniu całej wspólnoty wręczył jubilatom ikonę przedstawiającą ukrzyżowanie Pana Jezusa, podkreślając, że tajemnica krzyża utożsamia się z pełnioną przez nich misją kapłańską. Podczas obiadu minister generalny podziękował wspólnocie za radosne przeżywanie braterstwa w dniu Zmartwychwstania Pańskiego.

Fr. Salvatore M. ROBUSTELLI