W dniu 30 listopada 2020 r. wspólnota klasztoru generalskiego św. Maksymiliana M. Kolbego w Rzymie (przy ulicy San Teodoro) przeżyła chwile głębokiej radości z okazji wizyty braterskiej naszego współbrata fr. Mauro GAMBETTI, którego papież Franciszek niedawno mianował kardynałem.

Podczas obiadu kard. Mauro GAMBETTI został przyjęty, jak wszyscy goście klasztoru, z uczuciami radości i braterstwa, bowiem zawsze cennym darem jest przebywać razem z braćmi. Nowy kardynał podzielił się ze wspólnotą swoimi przeżyciami z ostatnich dni, poczynając od nominacji kardynalskiej zapowiedzianej przez papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański (25 października 2020 r.), aż po uroczystość konsystorza (28 listopada).
Były to niezapomniane chwile, spędzone pośród miłych wspomnień i opowieści. Po posiłku kardynał zrobił zdjęcie nie tylko z całą wspólnotą, ale także z każdym współbratem. Następnie, wraz z gwardianem fr. Germano TOGNETTI, odwiedził miejsce, gdzie św. Maksymilian KOLBE założył Rycerstwo Niepokalanej.
Dziękujemy kard. Mauro GAMBETTI za złożoną wizytę braterską. Dziękujemy Bogu za jego nową posługę, jaką będzie pełnił w Kościele.

Fr. Elio J. ROJAS, kronikarz klasztoru