We wtorek 9 marca 2021 r. prezes Agencji Stolicy Apostolskiej ds. oceny i promocji jakości kształcenia na uniwersytetach i wydziałach kościelnych mianował jej „ekspertem” fr. Zdzisława J. KIJASA.

W piśmie nominacyjnym prezes AVEPRO, o. Andrzej S. WODKA, pokrótce określił nowe funkcje fr. KIJASA, który na okres pięciu lat został powołany do współpracy ze wspomnianą agencją watykańską.
Obecnie fr. KIJAS przebywa de familia w klasztorze Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie i pełni obowiązek postulatora generalnego Zakonu. Jest również wykładowcą teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentura w Rzymie.
Wspierajmy duchowo naszego współbrata w jego służbie Kościołowi i Zakonowi, aby zawsze był gotów nieść wszystkim zbawcze orędzie Ewangelii.

Biuro ds. komunikacji