Ceremonia inauguracji 116. roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie odbyła się w sobotę 12 października 2019 r.

Oficjalne obchody rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy św. Bonawentury, której przewodniczył bp Gianrico RUZZA, biskup pomocniczy diecezji rzymskiej dla sektora południowego. W homilii bp RUZZA podkreślił, jak na tym wydziale „studiuje się i przygotowuje nowy sposób wypowiadania się, odpowiadający naszym czasom i treściom zawartym w Evangelii gaudium papieża Franciszka”.
Po liturgii eucharystycznej dziekan wydziału fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN przedstawił szeroki przegląd życia uczelni: od rewizji Statutów odnowionych w świetle Veritatis gaudium papieża Franciszka po przeniesienie pomieszczeń akademickich do innego skrzydła budynku. Mówił też o współpracy z Papieskim Uniwersytetem Antonianum, mającej na celu utworzenie Uniwersytetu Franciszkańskiego, i o zwiększeniu liczby spotkań formacyjnych, aby umożliwić szersze podejście do kwestii teologicznych.
Z kolei wykład inauguracyjny dotyczący w tym roku tematu „Kobieta, misja, Kościół” wygłosiła prof. Nuria CALDUCH-BENAGES, wykładowczyni teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a także członkini Papieskiej Komisji Biblijnej i komisji ds. diakonatu kobiet, ustanowionej przez papieża Franciszka.
Była to obszerna i wyartykułowana „refleksja biblistki”, jak podkreśliła sama mówczyni, o kobiecie jako przedmiocie studiowania Biblii, o kobiecym podejściu do Biblii, aż po stwierdzenie, że „Kościół musi wysłuchać kobiet, pozwalając im wyrażać się jako protagonistki”.
Wśród uczestników inauguracji obecni byli: wicerektor Papieskiego Uniwersytetu Antonianum fr. Agustín HERNÁNDEZ OFM, sekretarz generalny ds. formacji OFM fr. Cesare VAIANI, prokurator generalny Zakonu fr. Maurizio DI PAOLO, reprezentujący wielkiego kanclerza i ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI.

Elisabetta LO IACONO, biuro ds. komunikacji Seraphicum