W dniach 14-18 czerwca 2022 r. w klasztorze świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie odbyło się spotkanie ministra generalnego i jego definitorium z przewodniczącymi federacji Zakonu.

Obecni byli następujący przewodniczący: fr. Obed Muriungi KAROBIA (African Federation of Conventual Franciscans), fr. Milan KOS (Centralis Europae Foederatio), fr. Sidifredo de la Cruz CHAPPARO GUALDRÓN (Federación América Latina Conventuales), fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL (Federation of Asian Minor Conventuals), fr. Wojciech KULIG (Foederatio Europae Mediae et Orientalis), fr. Gaspare LA BARBERA (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali). Z kolei ze Stanów Zjednoczonych połączył się online fr. Michael HEINE, nowy minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA, jako przedstawiciel Conventual Franciscan Federation.
Miło było spotkać się ponownie: wprawdzie na każdym posiedzeniu definitorium generalnego odbywa się zawsze krótkie połączenie online z przewodniczącymi federacji, aby się zobaczyć, pozdrowić, wymienić informacjami, niemniej jednak osobista obecność jest czymś niezastąpionym. Koordynatorem prac był wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI. Cenny wkład wnieśli też trzej bracia tłumacze: fr. Francis Muthoka NZYOKA, fr. Marcos Alejandro QUESADA NAVARRO i fr. Jesús Manuel RODRÍGUEZ MORALES.
Całe spotkanie przebiegało w pogodnej atmosferze i w braterskiej gościnności okazanej przez gwardiana fr. Francesco CELESTINO oraz braci z kurii. Definitorium generalne i przewodniczący federacji omawiali głównie stan realizacji uchwał ostatniej kapituły generalnej. Był to pewien rodzaj „przeglądu” i weryfikacji w połowie sześciolecia, aby zobaczyć, „gdzie” i „jak” wygląda rzeczywistość Zakonu poprzez wysłuchanie relacji z poszczególnych federacji, a przy tym także trudnych doświadczeń, jakie mają miejsce w niektórych częściach naszej rodziny zakonnej. Była to również dobra okazja, by spojrzeć w przyszłość, a więc na to wszystko, na czym opiera się nasza nadzieja.
Obok biesiadnych chwil spędzonych na tarasach klasztorów św. Maksymiliana M. Kolbego i świętych Dwunastu Apostołów miało też miejsce zwiedzanie pobliskiego zespołu architektonicznego i galerii „Palazzo Colonna”. Spotkanie zwieńczyła pielgrzymka do źródeł, czyli do Asyżu, gdzie naszemu założycielowi powierzono federacje i cały Zakon. Uczestnicy zatrzymali się przy grobie św. Franciszka, spotkali się z kustoszem generalnym Świętego Konwentu fr. Marco MORONI, odprawili Mszę św. w bazylice dolnej, a na koniec spożyli obiad w klasztorze „Franciscanum”, gdzie zostali podjęci przez fr. Domenico PAOLETTI i pozostałych współbraci.
Z Asyżu, z błogosławieństwem ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI, przewodniczący federacji i definitorium generalne wyjechali odnowieni na duchu, aby kontynuować swoją posługę na rzecz braci w różnych częściach świata.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP