W dniach 6-11 września 2021 r. odbyło się w klasztorze św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie doroczne spotkanie członków zarządu generalnego Zakonu z nowo wybranymi ministrami, kustoszami, sekretarzami prowincjalnymi i kustodialnymi.

Na spotkanie przybyli bracia z całego świata, pochodzący z 12 jurysdykcji: Indonezji, Polski (Warszawa, Gdańsk, Kraków), Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Rumunii, Włoch (Abruzja, Asyż, Włochy Środkowe, Apulia i Neapol).
Cel tygodniowego spotkania był różnorodny ze względu na potrzeby typu formacyjnego: przyswojenie pojęć prawnych i ekonomicznych przydatnych do prawidłowego funkcjonowania zarządu prowincji, przypomnienie i przybliżenie niektórych uchwał ostatniej kapituły generalnej, wyjaśnienie zasad komunikacji z Zakonem, wdrożenie elementów psychologii w celu lepszego radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się we wzajemnych relacjach braterskich, rozważania teologiczne na temat odpowiedniego sprawowania władzy, zaprezentowanie biura ds. projektów i promowanych przez biuro metod samowystarczalności. Nie mniej ważna była również okazja do lepszego poznania się. Bracia, jak to wyłoniło się z codziennie prowadzonych rozmów, czuli się ubogaceni, przede wszystkim możliwością spotkania się, wymianą doświadczeń, poszerzeniem perspektyw, a także spostrzeżeniem, że za obowiązkami ministra, wikariusza, sekretarza, prokuratora, asystenta i innymi funkcjami kryją się konkretni bracia, którzy codziennie poświęcają się służbie dla całej rodziny zakonnej.
Wśród osób, które podzieliły się swoim doświadczeniem i wiedzą, wymieńmy kilku: o. Pier Luigi NAVA, montfortanin, podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny, fr. Valerio FOLLI, koordynator biura ds. projektów, fr. Piotr STANISŁAWCZYK, delegat generalny ds. formacji, fr. Lucian HORLESCU z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii.
Wśród zaproszonych gości był abp Dominique MATHIEU OFMConv, arcybiskup Teheranu-Ispahanu, który 7 września odprawił Mszę św., a także kard. Mauro GAMBETTI OFMConv, który 9 września przewodniczył Mszy św. w bazylice świętych Dwunastu Apostołów.
Tygodniowe spotkanie zostało zwieńczone w sobotę 11 września pielgrzymką do miasta serafickiego ojca św. Franciszka, Asyżu, gdzie podczas Mszy św. o godz. 12 wszystkich uczestników powitał kustosz generalny fr. Marco MORONI. Przed rozpoczęciem uroczystości konferencję wygłosił fr. Felice AUTIERI, który w znakomity sposób ukazał aktualność i wartość Reguły niezatwierdzonej w 800-lecie jej powstania. W tym tygodniu, poświęconym na ożywienie tożsamości charyzmatycznej, nie mogło zabraknąć modlitwy przy grobie naszego świętego w Asyżu, gdzie, przed wyruszeniem w drogę powrotną do miejsc swojej posługi, wszyscy przywoływali jego wstawiennictwa.

Fr. Paride AMMIRATI