W dniach 17-19 maja 2024 r. 90 rycerzy Niepokalanej z całych Włoch zgromadziło się w Seraphicum w Rzymie na dorocznym spotkaniu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami ewangelizacyjnymi w różnych regionach i udoskonalić przekaz przesłania ewangelicznego, a tym samym uczynić wiedzę o Jezusie Chrystusie i Niepokalanej coraz bardziej atrakcyjną.

Wielką radością było spotkanie się i ukazanie swojej determinacji w wypełnianiu misji ewangelizacyjnej poprzez charyzmat św. Maksymiliana M. KOLBEGO, który zawsze stawiał Matkę Bożą jako niezastąpione narzędzie w dojściu do Jej Syna Jezusa.
Spotkanie rozpoczęło się od odmówienia nieszporów i adoracji eucharystycznej, charakteryzujących się silnym piętnem duchowym i intensywną modlitwą, co wyraziło się w jedności serc, która sprawia, że jakość relacji między ludźmi a Bogiem jest naprawdę skuteczna i widoczna.
Sobota 18 maja rozpoczęła się od jutrzni i Mszy św. Następnie fr. Emanuele RIMOLI wygłosił dwuczęściowe rozważanie pt. Jak na nowo mówić o męczeństwie, w którym uwypuklił postać św. Franciszka jako promotora wielkich nowości w Kościele Jezusa Chrystusa. Św. Maksymilian KOLBE czerpał swoją duchowość z Kościoła i z franciszkanizmu. Mówca, odnosząc się do Matki Bożej, podkreślił, że „Niepokalane Poczęcie jest pięknem, które nie zna rozkładu”. Wychodząc od miłosierdzia, poznając Tego, w którego wierzymy, pociesza nas przekonanie, że Pan nigdy nie zmienia o nas zdania. Ważne jest świadectwo chrześcijanina, a u św. Maksymiliana jest nim męczeństwo. Wszystko wypływa z miłości, która należy do nas z natury, i z jej wymagań. Nie wystarczy, że chrześcijanin zachowuje się dobrze, jeśli potem nie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. (przed pandemią tylko 12% praktykujących) i nie zna Pisma Świętego: wtedy nie jest wiarygodny.
W dalszej części miała miejsce praca w trzech grupach, po czym przemyślenia zostały przedłożone prelegentowi. Zaznaczył on, jak bardzo Bóg kocha nas w trudnościach, w grzechach. Chrystus wchodzi w nasze grzechy i przemienia je w życie. Świadczy o tym Jego zstąpienie do piekieł, aby dusze mogły cieszyć się radością raju. Wszystko to dokonuje się z miłości do wszystkich. Tak jak On nas kocha, tak i my musimy kochać naszych braci i siostry. Miłość musi znać Ewangelię, bo w przeciwnym razie jest bałwochwalstwem. Musimy żyć naszym człowieczeństwem na wzór Jezusa.
W niedzielę 19 maja, po odmówieniu porannej jutrzni, podjęto rozważania nad tematyką i sposobem poświęcenia się Niepokalanej. Zainteresowanie okazane przez uczestników podczas spotkań i intensywna harmonia, która ich przenikała, stanowią nie tylko tygiel różnych doświadczeń, ale także podstawowy zaczyn zwiększający działanie MI.
Obrady zakończyły się Mszą św., której przewodniczył asystent międzynarodowy fr. Gilson NUNES.

Angelo TORRE