W środę 10 listopada 2021 r. w Bibliotece Wydziałowej odbyła się uroczysta inauguracja 118. roku akademickiego Papieskiego Wydziału Teologicznego „Św. Bonawentura” – Seraphicum.

Spotkanie rozpoczęło się od pozdrowienia dziekana Fra Raffaele DI MURO, skierowanego do wszystkich obecnych, a w szczególności do Wielkiego Kanclerza Wydziału i Ministra Generalnego Fra Carlosa TROVARELLI, do Rektora Papieskiego Uniwersytetu Antonianum Fra Agustina HERNÁNDEZ, do Rektora Papieskiego Uniwersytetu Regina Apostolorum o. José E. OYARZÚN, oraz do kardynała Matteo ZUPPI, arcybiskupa Bolonii.
Kardynał Matteo ZUPPI wygłosił przemówienie inauguracyjne na temat „Fratelli tutti”, encykliki papieża Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej. „Fratelli tutti” jest bowiem tematem jednej z nowych propozycji oferowanych przez Seraphicum w tym roku akademickim – aktywowano studium podyplomowe dotyczące tej tematyki.
Kardynał ZUPPI podkreślił w swoim przemówieniu, że marzenie o powszechnym braterstwie było widoczne od pierwszych słów Papieża Franciszka, wypowiedzianych już w dniu jego wyboru. Nie zrodziło się ono z utopijnego impulsu, ale raczej z pełnego zrozumienia świata, który jest ofiarą wielu pandemii i prawdziwej zmiany epoki, na którą Kościół katolicki może i musi odpowiedzieć.
Odpowiedź nie pochodzi od samego li tylko papieża Franciszka, ale znajduje swoje korzenie w tradycji apostolskiej, zaktualizowanej przez Sobór Watykański II i przez kolejne pontyfikaty. Odpowiedzią Kościoła może być jedynie budowanie mostów braterstwa ad intra i ad extra, ponieważ braterstwo, proprium doświadczenia chrześcijańskiego od samych jego początków, rozwinięte później także dzięki doświadczeniu franciszkańskiemu, jest wielką niespełnioną obietnicą nowoczesności, która wybierając indywidualizm, podważa wolność i równość, nawet tam, gdzie wydawały się one osiągnięte.
„Fratelli tutti” to dokument, który wywodząc się z Soboru Watykańskiego II, ma za ikonę ducha Asyżu, który w 1986 r. pozwolił św. Janowi Pawłowi II stać się promotorem prawdziwego dialogu międzyreligijnego. A dialog jest przeciwieństwem synkretyzmu, ponieważ – jak podkreślił kard. ZUPPI – chodzi tu o dialog, który „prosi cię o wyjaśnienie, kim jesteś”.
Po szybkiej analizie tego, jak upadek ideologii i rozwój indywidualizmu niezdolnego do dawania szczęścia, uformowały „bezpłodne pokolenie”, które skonsumowało wszystko, „nawet marzenia”, kard. ZUPPI zwrócił uwagę na to, w jaki sposób „Fratelli tutti” podkreśla iż to, że nikt nie jest zbawiony sam, nie jest marzeniem laboratoryjnym, ale „snem na jawie, duchowym i konkretnym zarazem”.
„Fratelli tutti” nie jest prostym dokumentem społeczno-politycznych wskazań dotyczących międzynarodowej współpracy, ale jest sposobem patrzenia na świat ze skrajnym realizmem, wychodzącym właśnie od tożsamości chrześcijańskiej. „Ja” bowiem nie odnajduje się zamykając się w sobie, ale w relacji do drugiego. Miłość bliźniego jest realistyczna, a zwycięstwo nad indywidualizmem, koncentrującym się wokół „ja”, polega na pokazaniu, jak to „ja” osiąga swoje maksimum wyłącznie w spotkaniu z drugim, w powszechnym braterstwie. To, co powszechne, nie może być przeciwstawiane temu, co lokalne, ponieważ dla chrześcijanina nikt nie jest wrogiem.
Przykładem jest historia spotkania Franciszka z wilkiem z Gubbio, aktorem i ofiarą przemocy zarazem, który dzięki dialogicznemu podejściu mógł ujawnić przyczynę swojego działania w głodzie i pozwolić Franciszkowi rozpocząć nową drogę pokoju poprzez usunięcie właśnie tej przyczyny.
Wyrażając głęboką wdzięczność kardynałowi Matteo ZUPPI za jego przemówienie, które było owocem nie tylko intelektualnych poszukiwań, ale także konkretnego doświadczenia życiowego, dziekan pożegnał obecnych, życząc wszystkim studentom i profesorom, aby ten rok akademicki był naprawdę udany.

Brat Roberto LIGGERI