Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego na kolejne dwa lata przedłużyła fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN mandat dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego „San Bonaventura” (Seraphicum) w Rzymie, mianowanego na ten urząd po raz pierwszy w marcu 2016 roku.

O przedłużenie kadencji zwrócił się do Kongregacji Minister generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i Wielki Kanclerz Wydziału fr. Marco TASCA. Uczynił to w związku z będącym w toku procesem tworzenia międzyfranciszkańskiego uniwersytetu (UniFra).
Fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN należy do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa). Urodził się w Qui Nhon w Wietnamie 24 października 1970 r. Uroczystą profesję zakonną złożył 4 października 2001 r., święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 2003 r.

Elisabetta LO IACONO – biuro prasowe Seraphicum