W dniach 6-9 lutego 2020 r., w Seraphicum w Rzymie, odbył się XXXI zjazd misyjny z federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali). Byli obecni animatorzy misyjni z różnych jurysdykcji oraz grupa świeckich współpracowników z różnych prowincjalnych centrów misyjnych.

Podczas obrad, przebiegających w braterskiej atmosferze, 40 uczestników zastanawiało się – zgodnie z zachętą papieża Franciszka wyrażoną w „Evangelii gaudium” – nad trzema wymiarami misji: „Ja, ty, my jesteśmy misją na tym świecie”.
Prelekcje wygłosili nasi współbracia: fr. Gianni CAPPELLETTO i fr. Raffaele DI MURO, a ponadto prof. Giancarlo PENZA, ekspert ds. korytarzy humanitarnych ze Wspólnoty św. Idziego.
Wystąpienia mówców zostały przyjęte z żywym odzewem słuchaczy, którzy wskazywali, jak obowiązek misyjny przekładać na konkretne działania i świadczyć o nim własnym życiem.
W spotkaniu wzięła udział 11-osobowa grupa młodzieży z naszej misji w Chile wraz z delegatem prowincjalnym w Chile fr. Tullio PASTORELLI i fr. Valerio FOLLI. Przybyli oni do Włoch w ramach zacieśnienia więzi między Kościołami („gemellaggio”), a swoją obecnością i doświadczeniem dali przykład współpracy i zaangażowania misyjnego. Ponadto był obecny minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, który przewodniczył Mszy św., a także nowy sekretarz generalny ds. animacji misyjnej fr. Dariusz MAZUREK, jego współpracownik fr. Elio ROJAS oraz trzech braci odpowiedzialnych za prowincjalne ośrodki misyjne w Polsce (Warszawa, Kraków, Gdańsk).
W ostatnim dniu fr. Agnello STOIA, prezes stowarzyszenia „Bynode”, oraz dr Vittorio LAZZONI zilustrowali działalność tego stowarzyszenia, które promuje projekty przedsiębiorczości społecznej na terenach misyjnych.
Zjazd zakończył się wystąpieniem fr. Paolo FIASCONARO, dyrektora Franciszkańskiego Centrum Misyjnego we Włoszech, który nakreślił kierunki działania centrum odnoszące się do animacji misyjnej i formacji, relacje z asystentami generalnymi i sekretariatem generalnym ds. animacji misyjnej (SGAM), współpracę z polskimi ośrodkami misyjnymi, zaangażowanie centrum w prace konsulty misyjnej utworzonej przy wikariacie diecezji rzymskiej, spotkania w domach formacyjnych federacji FIMP, wyjazdy na tereny misyjne i ich dokumentację filmową, letnią akcję misyjną prowadzoną na nabrzeżach Tybru oraz dobry wynik finansowy pochodzący z darowizn (odliczenia od podatku) za 2017 r.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor Franciszkańskiego Centrum Misyjnego