Prawie rok po beatyfikacji po raz pierwszy obchodzono święto bł. Weroniki ANTAL. Uroczystości odbyły się w dniach 23-26 sierpnia w Nisiporești (Neamț – Rumunia).

Choć Weronika ANTAL urodziła się w małej wiosce Nisiporești i żyła zaledwie 23 lata, to zdumiewa nie tylko swoim męczeństwem, a raczej swoją miłością do Oblubieńca, którego zawsze pragnęła spotkać, przygotowując się do tego w swoim krótkim życiu poprzez gorliwą modlitwę i pełnienie zwyczajnych dzieł miłosierdzia.
Na obchody święta bł. Weroniki złożyło się kilka zwykłych praktyk duchowych: droga krzyżowa, modlitwa różańcowa, adoracja eucharystyczna, celebracja eucharystyczna, a także pielgrzymka do miejsca, gdzie Weronika poniosła śmierć męczeńską od 42 ciosów zadanych nożem, poświęcając życie w obronie dziewictwa. W tym momencie ściskała w rękach różaniec, narzędzie, którym broniła się przed napastnikiem.
Wspólnota w Nisiporești przyjęła na święto dużą liczbę pielgrzymów, zakonników i kapłanów, w tym także nowego biskupa diecezji Iași – Iosifa PĂULEȚ. Wszyscy razem wielbili Boga za dar Błogosławionej i zebrali się na pobożnej modlitwie wokół jej grobu.
Błogosławiona Weroniko ANTAL, módl się za nami!

Sekretariat prowincji
(© Foto Mihai BURSUC)